2017: Verdieping en Verbinding

Publiceerdatum: 5 januari 2017

Tetem wil betekenisvolle tentoonstellingen maken, voor zowel publiek als kunstenaars. Met ingang van het nieuwe jaar gaan we onze tentoonstellingen binnen twee programmalijnen programmeren: Living together with Strangers en Driving technology. Living together with Strangers gaat over het gegeven dat het leven in steden per definitie een leven met en tussen vreemden is. De vreemdeling roept angst op, maar is tegelijk ook aantrekkelijk, juist omdát hij onbekend is. Driving technology gaat over de hedendaagse samenleving, waarin ons leven steeds meer gestuurd wordt door technologie. Hoe houden we als burgers zeggenschap over de digitale platforms die ons leven besturen?

Tentoonstellingen en andere verdiepende elementen zoals talkshows, performances, lezingen, films, ontwerpateliers, workshops, projecten en events vormen tezamen één geheel binnen de programmalijn en zorgen voor context en betekenisgeving. In 2017 gaan we op zoek naar nieuwe partners die een bijdrage kunnen leveren aan het programma. We gaan samenwerkingen aan met partijen die onze programmalijnen vanuit verschillende perspectieven en visies benaderen. Ik vind dit spannend en ben benieuwd naar de uitkomsten hiervan.

Subsidie Mondriaan Fonds
Tetem ontving net voor de kerst een prachtig bedrag van € 70.000,- van het Mondriaan Fonds. De toekenning vormt zowel een professionele erkenning, als de bevestiging dat we de goede weg zijn ingeslagen met onze programmalijnen. Het bedrag gaan we inzetten om het komende jaar ons tentoonstellingsprogramma verder te ontwikkelen. Onderdeel daarvan vormt ook het verbeteren van de publieksinformatie bij onze tentoonstellingen.

Toast op het nieuwe jaar
Op dinsdag 10 januari is fotografe Marieke van der Velden te gast in Tetem om te vertellen over haar prijswinnende project The Island of All Together. Op het Griekse eiland Lesbos worden Europese toeristen en Syrische vluchtelingen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Het resultaat is een korte en ontroerende documentaire. In een tijd waarin wereldwijd angst, haat en intolerantie vrij spel lijken te hebben, willen we terug naar de dialoog, oprechte interesse en werkelijk contact. The Island of All Together wijst ons de weg en inspireert tot verbinding in het nieuwe jaar!

Aansluitend willen we graag samen toasten op het nieuwe jaar! Op creativiteit, vernieuwing en verbinding, op ontmoeting en dialoog en simpelweg op gezondheid en geluk in 2017!

Graag tot dinsdag 10 januari: 19.00 uur: inloop, 19.30: aanvang lezing en film, 21.00: nieuwjaarsborrel Tetem

~ geschreven door Wilja Jurg (directeur Tetem)

Vorige blogs

The Overkill Festival, speelse Generator

The Overkill Festival is een experimenteel en speels festival. Interactieve kunst, gaming, films en muziek worden gecombineerd om sociale vraagstukken te onderzoeken. Populaire media - bv. games en films - werken als …

De grond van de buren komt maar één keer te koop

Tien jaar geleden hebben we ons huidige pand aangekocht. Het gebouw Tetem 1 was van de Twentsche Textiel Maatschappij en dateert uit 1915. Jarenlang produceerde Tetem moltondekens voor de export. In de …