2018: Nieuwe partnerschappen en verbindingen

Publiceerdatum:

Tetem had een goed jaar! Er is veel gebeurd, veel gerealiseerd en waardevolle opbrengsten zijn behaald. Het jaar stond vooral in het teken van nieuwe partnerschappen en verbindingen met omliggende gemeenten. Aan het eind van 2018 mogen we eens te meer concluderen dat samenwerking en kennisdeling een prachtig vliegwieleffect kunnen hebben!

Afgelopen zomer zijn de Twentse Maakplaatsen van start gegaan. De Maakplaatsen zijn een initiatief van Universiteit Twente, ROC van Twente en Tetem. Met de Maakplaatsen moet het mogelijk worden dat iedere jongere en volwassene in Twente zich kan ontplooien als verkennende, ontdekkende en creatieve burger. Hiertoe ontwikkelen we in elke Twentse gemeente minimaal één Maakplaats in samenwerking met lokale bibliotheken, cultuurinstellingen, lab’s en festivals. Op deze manier ontstaat een op maken gericht ecosysteem. Het enthousiasme van de vrijwilligers die momenteel getraind worden tot Maakplaats coach is groot. Het betreft een heel diverse groep - jong en oud - maar met een gedeelde passie voor maken, innovaties en techniek. Het publiek weet ondertussen de Maakplaatsen al te vinden. Een groot deel van de activiteiten voor in de Kerstvakantie zijn reeds volgeboekt.

Een ander wapenfeit van het afgelopen jaar is dat Tetem een provinciale kaderinstelling is geworden! De platformfunctie van Tetem binnen de regio wordt hiermee erkend en onderschreven. De benoeming tot kaderinstelling vormt voor ons de legitimatie om bij te dragen aan omliggende gemeenten vanuit een provinciale taakstelling. Voorheen ontvingen we subsidie om als organisatie verder te professionaliseren. Nu we vanuit de Provincie de erkenning hebben gekregen dat we een professionele partner zíjn, kunnen we de volgende stap zetten, en dat is onze rol binnen de regio verder invullen.

Tot slot zijn er het afgelopen jaar binnen de stedelijke regio grote stappen vooruit gemaakt in de afstemming tussen stad en omliggende gemeenten. Gemeenten en cultuurinstellingen hebben samen een profiel geschreven. Alle 14 gemeenten hebben dit profiel getekend en zich gecommitteerd. Het profiel wordt uitgewerkt aan de hand van drie thema’s, waarvan Traditie & Technologie er één is. Dit thema past Tetem als een handschoen. Inmiddels is de Proeftuin Maakplaatsen-Generator opgestart. Generator is de platformfunctie voor jonge innovatieve festivals en activiteiten van underground cultuurmakers, zoals bijv. Overkill, Green Vibrations en Studio Complex. We willen onderzoeken hoe een uitwisseling plaats kan vinden tussen de Maakplaatsen en Generators. Hoe maken we jong en innovatief talent vanuit de Maakplaatsen bekend met de underground cultuur van Generators? En is het mogelijk om binnen de Maakplaatsen een podium te bieden aan Generator? Ook kijken we of het haalbaar is een privaat fonds op te richten waarin het bedrijfsleven geld investeert dat ten goede komt aan onderscheidende activiteiten van regionale underground initiatieven, die met weinig geld véél kunnen betekenen.

De balans opmakend, concludeer ik tot mijn vreugde dat de platformfunctie van Tetem enorm is gegroeid het afgelopen jaar. De oprichting van de Twentse Maakplaatsen, de benoeming van Tetem tot kaderinstelling door de provincie én het inclusieve en verbindende denken vanuit de ontwikkeling van het stedelijke regio profiel waren hierin alle drie van wezenlijk belang. In het nieuwe jaar gaan we vol enthousiasme verder op de ingeslagen weg. Op naar een betekenisvol 2019, met ongetwijfeld weer veel nieuwe verbindingen om te maken en nieuwe werelden om te ontdekken!

~ Wilja Jurg, directeur Tetem

Laatste in de media