2019: Betreden van nieuwe, onbekende werelden

Publiceerdatum:

De start van een nieuw jaar geeft mij altijd een energiek en nieuwsgierig gevoel; wat gaan we doen, wat willen we bereiken, wat gaat er nog meer op ons pad komen?

We beginnen het nieuwe jaar meteen voortvarend; op 17 januari zal onze nieuwe programmalijn Walk-in Worlds van start gaan! Bij Walk-in Worlds ligt de nadruk op de kansen en mogelijkheden die de interactie tussen verschillende culturen en werelden biedt. Binnen de programmalijn gaan we de interactie aan met verschillende groepen uit de samenleving en leggen verbindingen, zonder daarbij bepaalde confrontaties uit de weg te gaan. Op 17 januari opent de programmalijn met de tentoonstelling Walk-in Worlds van Abner Preis. In deze tentoonstelling maakt Abner vooral gebruik van virtual reality. Zes verschillende installaties zijn te bekijken en te beleven met een speciale VR-bril. Het publiek neemt een kijkje in de digitale wereld waarin Abner ontmoetingen met diverse culturen laat plaatsvinden en heeft het gevoel er zélf bij te zijn.

Ik verheug me erop om met Tetem vanuit deze nieuwe programmalijn te gaan werken. Interculturaliteit biedt tal van mogelijkheden tot verrassing. Ideeën over nieuwe werelden en gebruiken vind ik uitermate boeiend. Kunst is bij uitstek het medium om nieuwe werelden te betreden, om grenzen te slechten. Het levert nieuwe perspectieven om naar je eigen leven en gedachten te kijken en vormt in dat opzicht een stimulans tot persoonlijke ontwikkeling en betekenisgeving. Mijn droom is die van een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om mee te doen. Hiervoor is het nodig om bekend te raken met culturele verschillen en elkaars achtergronden. Een samenleving waarin culturele verschillen worden onderzocht en geaccepteerd biedt ruimte om talenten beter te herkennen en open te staan voor nieuwe creatieve oplossingen. Alleen op deze manier zullen we in staat zijn bepaalde grote problemen van de huidige tijd aan te pakken.

Wat gaat Tetem nog meer doen dit jaar? We gaan - samen met partners - invulling geven aan de ambities die we hebben geformuleerd met betrekking tot de stedelijke regio. Ook gaan we onze platformfunctie verder uitbouwen en werken we samen aan het ontwikkelen van nieuwe kansen op het gebied van maakcultuur, talentontwikkeling, arbeidsmarkt en creativiteit. Vanuit onze nieuwe programmalijn zullen we inzetten op het verbinden van partners én van verschillende werelden; het culturele, economische en sociale domein.

Ik wens iedereen een positief en krachtig 2019! Verder wens ik de wereld een open dialoog. Ruimte en mogelijkheden om nieuwe werelden te verkennen en te accepteren. Wees niet bevreesd. Laat je verrassen, ontroeren en inspireren. Leer van en met elkaar, maak er samen iets goeds van het komende jaar!

Graag nodig ik jullie uit om op 17 januari te proosten op 2019, tijdens de kick-off van onze nieuwe programmalijn en de opening van de tentoonstelling Walk-in Worlds. Iedereen is om 17.00 van harte welkom bij Tetem!

~ Wilja Jurg, directeur Tetem

Laatste in de media