2022 ongewoon van start

Publiceerdatum: 12 januari 2022

Voor de tweede keer op rij starten we het nieuwe jaar in een lockdown situatie, het blijft nog steeds onwerkelijk. Op programmaniveau kunnen we als organisatie inmiddels snel schakelen. De tentoonstelling Eclipse van Ali Eslami en Mathilde Renault is meteen online gegaan via het live streaming-platform Twitch. En we hadden een primeur met een nieuwjaarsborrel in de digitale wereld van Playbour City Engines van ontwerpersduo The Rodina. De op kinderen gerichte programmering in de regio tijdens de kerstvakantie is omgezet in een digitaal KidsLab programma, waar bijna 200 kinderen aan meededen. Het printen van de heerlijke resultaten van de digitale chocoprint ontwerpworkshops houdt onze labmanagers nog wel een paar weken bezig! Het onderwijs heeft een aantal activiteiten in januari omgezet naar online lessen en het werken met de Make-It kits. Qua programma weten we ons dus goed aan te passen aan de steeds weer veranderende omstandigheden.

We zien echter wel veel persoonlijk leed. Mensen in de organisatie die ziek zijn of mensen kennen die ziek zijn. Medewerkers die opnieuw thuis moeten werken en het lastig vinden gemotiveerd te blijven om programma te ontwikkelen met het risico dat het straks weer anders moet. Vrijwilligers die niet naar Tetem mogen komen en hun ritme en persoonlijk contact verliezen. Bezoekers die ons mailen dat ze de ontmoeting met het Tetem-team missen.

Futures Literacy
Het vraagt nieuwe vaardigheden om je steeds weer aan te passen en deel te blijven nemen aan de veranderende samenleving. In dit opzicht is onze nieuwe programmalijn Futures Literacy een schot in de roos. Daarbij gaat het om het leren omgaan met onzekerheden. In de huidige tijd zijn er heel veel onzekerheden - niet alleen door corona, maar ook andere grote vraagstukken als de klimaatcrisis, de energietransitie en de problemen op de woningmarkt spelen hierbij een belangrijke rol - waardoor er meerdere toekomstbeelden zijn. Wij willen mensen in de positie brengen dat zij hun toekomstbeelden kunnen vormgeven en handelingsperspectief ontwikkelen in de onzekere, complexe omgeving waarin ze leven. We willen jongeren bewust maken van het feit dat er vele mogelijke toekomsten zijn. Dat je onzekerheid niet kunt uitbannen. We willen jongeren leren om te gaan met die onzekerheid en zorgen dat zij veerkracht ontwikkelen en adaptief zijn. MaakCultuur is daarin heel belangrijk omdat dit jongeren, maar ook volwassen, handvatten biedt om zichzelf te (blijven) ontwikkelen. Een gefixeerd idee van de toekomst belemmert creativiteit en innovatie. Het ‘zien’ van verschillende toekomsten helpt bij een relativering van het eigen gelijk en het maken van intrinsiek gemotiveerde keuzes. Omarmen van onzekerheid en gebruik maken van diversiteit en verandering zijn belangrijke tools om onszelf sterker en veerkrachtiger te maken.

Wat staat er allemaal op stapel?
We gaan het nieuwe jaar dan ook met enthousiasme én vertrouwen tegemoet. In 2022 bouwen we onze taak als ontwikkelinstelling verder uit. Diverse kunstenaars gaan een Ontwikkelweek volgen in Tetem en via Cross-TIC gaan we kansen bieden aan nóg meer jonge en getalenteerde kunstenaars (zie blog van 1 december). Ook komt er een BasisLab in elke Twentse Maakplaats, dus in álle Twentse gemeenten. Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen hier de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en (verder) te experimenteren met nieuwe technieken en creatieve maakprocessen (zie blog van 17 december). We zetten in op de realisatie van programma dat niet aan betekenis verliest in tijden van voortdurende verandering. Hiermee willen we bijdragen aan verdere ontwikkeling van het genre e-cultuur én het innoveren en weerbaarder maken van de sector. Ook ons educatieaanbod wordt verder doorontwikkeld. Met de scholen gaan we het gesprek aan over wat zij van ons nodig hebben. We gaan goed kijken naar de context en de lokale situatie van een school om te onderzoeken of we de betekenis van onze educatieve activiteiten kunnen vergroten door ze aan de omgeving van het kind te verbinden. Ook zetten we in op de ontwikkeling van lokale en regionale leerecosystemen.

In het nieuwe jaar gaan we verder met het sectoroverstijgend werken, we leggen verbindingen tussen verschillende domeinen en willen zo bepaalde doelgroepen beter bereiken, zoals kwetsbare mensen of ouderen. Inclusief denken en handelen staan centraal, zoals dat altijd al was, maar we gaan nóg beter ons best doen om te begrijpen wat de mensen met wie wij samenwerken en onze deelnemers daadwerkelijk nodig hebben. De hybride programma’s die we maken komen tot stand in coproductie met partners - soms regionaal, soms landelijk - en in cocreatie met deelnemers. Samen maken we er een mooi, betekenisvol en uitdagend 2022 van!

~ Wilja Jurg, directeur Tetem

Foto: screenshot van de Nieuwjaarsborrel in Playbour City Engines van The Rodina

Vorige blogs

BasisLab in 14 Twentse Maakplaatsen

We vragen elke vijfjarige: wat wil je later worden? Alleen al door die vraag te stellen planten we een specifiek wereldbeeld in iemands hoofd: dat er voor iedereen zoiets zou bestaan als slechts één bestemming, één enkele bezigheid waar je je totale leven aan zal gaan wijden. In de praktijk zijn beroepen al lang niet meer zo strak omlijnd en […]

Cross-TIC van start!

Partners, makers en publiek stimuleren, versterken en faciliteren in gezamenlijkheid het crossmediale productieklimaat in Twente. Samen zetten ze Twente op de kaart als broedkamer voor kunstvormen in een kruisbestuiving van Technology, Innovation and Culture (TIC)! Cross-TIC is een interdisciplinair platform. Er wordt samengewerkt door acht partners: Sonnevanck, Concordia, Planetart, Oyfo, Schouwburg Hengelo, de Oldenzaalse Musea, Kunsten op Straat/Heimland, Bibliotheek Almelo/Hof […]
Mastodon