2023, een jaar waarin veel zaken samenkomen

Publiceerdatum: 12 januari 2023

2023 is begonnen! We staan aan het begin van een voor Tetem belangrijk jaar. We hebben de afgelopen periode veel grote en kleine lijnen uitgezet, die in 2023 moeten gaan samenkomen. Ik wil jullie graag meenemen in een aantal van deze ontwikkelingen.

Internationalisering
We werken al een aantal jaar aan de voorbereiding om ons programma te internationaliseren. We willen graag dat grotere producties ook gaan reizen en onder de aandacht komen bij een voor de sector relevant internationaal publiek. Er zijn nu twee producties hiervoor ‘klaargestoomd’: ‘Morphogenic Angels and Pink Moonrock Cries’ van Keiken en ‘Underneath the wings of a butterfly’ van Abner Preis. Beide tentoonstellingen zullen doorreizen naar Ars Electronica in Linz (Oostenrijk). Ars Electronica werkt op verschillende locaties in de stad, de komende maanden wordt duidelijk waar onze tentoonstellingen zullen landen. Zodra dat bekend is moeten we de producties doorontwikkelen en locatiespecifiek maken. Een ontwikkeling waar we enorm naar uitkijken, maar die we ook best spannend vinden!

Communities of Practice
Ook hebben we de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan in hoe een community zich kan ontwikkelen en hoe makers zich kunnen ontwikkelen. Komend jaar willen we deze kennis en ervaring breder gaan delen en inzetten. De afgelopen periode hebben we een Community of Practice programma ontwikkeld in samenwerking met de Twentse Maakplaatsen. Vervolgens hebben we dit CoP-programma doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor de Creatieve Broedplaatsen. De Community of Practice is daarmee een methodiek geworden die we breder kunnen inzetten, bv. in samenwerking met Cross-TIC als een CoP voor makers. Maar ook in samenwerking met de hightech bedrijven als een CoP voor nieuwe talenten op de arbeidsmarkt!

Door de ontwikkeling en uitvoer van ons eigen programma hebben we ook veel kennis en ervaring opgedaan met het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, communicatiestrategieën en subsidieaanvragen. Ook deze kennis gaan we komend jaar breder delen met partners in het veld. Zo is er de Voucherregeling van de gemeente Enschede, die makers, collectieven en broedplaatsen in staat stelt om de eigen positie in het speelveld te verstevigen. Tetem neemt geen verantwoording, maar fungeert als ‘guide on the side’. We helpen partners om zélf verantwoording te nemen, zodat ze in de toekomst ook gewoon zonder Tetem verder kunnen. Op deze manier willen we onze betekenis voor het culturele veld vergroten. En voor makers de impact die ze met hun werk kunnen hebben laten toenemen.

Meer samenhang
Een belangrijke verandering in het programma in de regio is dat we de samenhang hebben vergroot. Losse componenten die ontwikkeld zijn vanuit verschillende programma’s hebben we in samenhang met elkaar gebracht. Zo is er bij het Maker Festival Twente al heel lang een binnenschoolse component waarbij leerlingen worden voorbereid op het MFT. Komend jaar verbreden we dit door ook jongeren die in de vrije tijd werken aan het ontwikkelen van eigen talenten te betrekken. Zo kan het zijn dat een deelnemer aan het hightech programma in de voorjaarsvakantie, werkt aan de ontwikkeling van een tentoonstelling tijdens het MFT. Het Pop-up Filmfestival wordt eveneens verbreed. We bedden het Filmfestival goed in d.m.v. de Summer Schools in diverse gemeenten, en ontwikkelen met Cinekid en het Netwerk Mediawijsheid ook een educatief programma. Zo kan het Filmfestival nog steviger in de regio landen. Ook binnen de leerecosystemen is de onderlinge afstemming en samenhang groot. Verschillende domeinen werken samen binnen het leerecosysteem, vullen elkaar aan en versterken elkaar. We zijn heel benieuwd wat al deze extra samenhang gaat betekenen voor het netwerk, de partners en de deelnemers!

En verder
2023 is ook het jaar van de ‘goede voorbereiding’. We gaan aan de slag - in samenspraak met velen - met het ontwikkelen van nieuwe programmalijnen voor Tetem. We gaan ook aan de slag met het ontwikkelen van uitgangspunten, beleid en programma voor 2025-2028. De attitude van de organisatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel. We willen een stabiele, weerbare en eerlijke organisatie zijn voor medewerkers, partners en publiek. Maar hoe doe je dat op een goede manier en in een snel veranderend werkveld? Welke waarden stel je centraal? En hoe ga je hier mee om als er even onvoldoende tijd, middelen en mogelijkheden zijn? 2025-2028 lijkt nog ver weg, maar het huidige cultuurbestel vraagt cultuurinstellingen om begin 2024 de plannen voor de volgende beleidsperiode aan te leveren.

Een nieuw jaar dus, waarin we veel betekenis kunnen toevoegen voor heel veel groepen. Maar ook een jaar waarin we goed moeten nadenken over de waarde van onze organisatie voor de toekomst. Ik wens iedereen een gelukkig, gezond en betekenisvol 2023!

~ Wilja Jurg, Directeur Tetem

Foto credit: Abner Preis – Still from the AR piece Underneath the wings of a butterfly

Vorige blogs

Terugblik 2022

De laatste werkdagen van het jaar, een moment om even stil te staan en terug te blikken. 2022 was een bijzonder jaar met veel mooie, maar ook met verdrietige momenten. We hebben als Tetem prachtige dingen gerealiseerd. We hebben fantastische ontwikkeltrajecten mogen doen met een flink aantal makers die gedurende korte of langere tijd bij ons verbleven en in het […]

Masterclasses film en talentontwikkeling

De afgelopen weken hoorde ik vrijwel elke dag op verschillende plekken in Tetem filmmuziek door de ruimten schallen. Professionele filmmakers en jongeren werkten samen aan de nabewerking van films die gemaakt zijn tijdens de Masterclasses Film in de Twentse Bibliotheken. In de herfstvakantie gingen kinderen en jongeren tijdens deze Masterclasses aan de slag als acteur, regisseur of cameramens. Met dit […]
Mastodon