BasisLab in 14 Twentse Maakplaatsen

Publiceerdatum: 17 december 2021

We vragen elke vijfjarige: wat wil je later worden? Alleen al door die vraag te stellen planten we een specifiek wereldbeeld in iemands hoofd: dat er voor iedereen zoiets zou bestaan als slechts één bestemming, één enkele bezigheid waar je je totale leven aan zal gaan wijden. In de praktijk zijn beroepen al lang niet meer zo strak omlijnd en definitief. Levens zijn geen voorgevormde mallen waaruit je er eentje kiest. Met alle transities die gaande zijn - van robotisering tot klimaat - heb je juist een generatie nodig die in staat is tot snelle creatieve aanpassingen, die beschikt over adaptief vermogen en die meerdere toekomstbeelden voor zich kan zien.

Twente Board heeft onlangs een prachtige subsidie toegekend waarmee het mogelijk wordt om een BasisLab te realiseren in 14 Twentse Maakplaatsen. Hiermee kunnen we een regio-brede dekking mogelijk maken in het vrijetijd- en onderwijsaanbod van maakcultuur en technologie. Tetem is initiatiefnemer en aanjager van het project, waarbij de Maakplaats in iedere Twentse gemeente - gevestigd in de plaatselijke bibliotheek of het cultuurhuis - voorzien wordt van eigen apparatuur in een hoogwaardig technologisch én creatief lab. Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen hier de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en (verder) te experimenteren met nieuwe technieken en creatieve maakprocessen. Het BasisLab is een FabLab waar 8 tot 10 mensen tegelijk kunnen werken met niet alledaags beschikbare technieken zoals een 3D printer, plotter of borduurmachine.

Voor iedereen
Overkoepelend doel van het BasisLab is: mensen hun weg te laten vinden op het gebied van maakcultuur en technologie. En iederéén de mogelijkheid hiertoe te bieden: ongeacht achtergrond, leeftijd, opleidingsniveau of sociaaleconomische status. En dat allemaal ook nog eens dicht bij huis. Dat het BasisLab voor iedereen beschikbaar moet zijn is een belangrijk uitgangspunt. In zo’n uitgebreid lab in je eigen dorp of stad ontwikkel je makkelijker een maker-mindset en belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Dit helpt om je staande te houden in een snel veranderende maatschappij. Natuurlijk richten we ons op de jonge generatie. Het is belangrijk om creativiteit bij kinderen en jongeren te stimuleren en ze in aanraking te brengen met nieuwe technologieën. Ook kan je in het BasisLab je eigen interesses en talenten ontdekken, op grond waarvan je keuzes kunt maken bv. voor een toekomstige studierichting. Maar we willen méér. We willen het BasisLab verbinden met álle groepen in de samenleving. Samen met ouderen willen we kijken hoe we de kwaliteit van hun leven en woonomgeving kunnen verbeteren. Mensen die aan de zijkant van de samenleving staan willen we helpen actuele skills aan te leren zodat ze weer mee kunnen doen. Ondernemers en studenten willen we ruimte bieden om een prototype te maken. Het BasisLab is een voorziening voor iedere Twentse inwoner!

De Labs worden gefinancierd uit een mix aan middelen afkomstig van het bedrijfsleven, Techniekpact, provincie Overijssel, Twente Board en een reservering vanuit de Proeftuin gelden. Belangrijk voor het succes van de BasisLabs is de samenwerking met partners uit andere domeinen, zoals het onderwijs, bedrijfsleven en sociaal domein. In gezamenlijkheid worden programma’s gemaakt om groepen uit de samenleving digitaal en technisch vaardiger te maken. Het is onze ambitie om, zodra de BasisLabs eenmaal draaien, stevig in te zetten op de verbinding met het onderwijs. Het BasisLab is immers een prachtige plek om onderwijs te bieden aan plusleerlingen die zich willen verdiepen, of voor projectonderwijs waarbij leerlingen in kleinere groepen werken en bv. een prototype kunnen maken.

Samen sterk
Met het realiseren van de middelen alleen zijn we er echter nog niet. Samen met onze lokale partners moeten we goed gaan kijken wat de beste vorm is om het BasisLab te implementeren. Dat is in een gemeente met vier kernen anders dan in een gemeente met maar één kern. Ook moet het BasisLab worden afgestemd op de andere voorzieningen in een gemeente. Dit proces vergt veel zorgvuldigheid en kunnen we alleen doorlopen in cocreatie met onze partners en de partners van onze partners. Gezamenlijke inspanning en openstelling van het eigen netwerk zijn bepalend voor het succes. Als de juiste vorm eenmaal gevonden is, dan starten we met trainen. Want techniek krijgt pas betekenis als het toegepast en ingezet kan worden!

De realisatie en implementatie van de Basislabs is een spannend en uitdagend proces dat we met veel vertrouwen en enthousiasme tegemoet gaan. Hiermee is de doelstelling om iedere bewoner van Twente de kans te geven op diens eigen ontwikkeling ineens zoveel dichterbij gekomen!

~ Wilja Jurg, directeur Tetem

Vorige blogs

Cross-TIC van start!

Partners, makers en publiek stimuleren, versterken en faciliteren in gezamenlijkheid het crossmediale productieklimaat in Twente. Samen zetten ze Twente op de kaart als broedkamer voor kunstvormen in een kruisbestuiving van Technology, Innovation and Culture (TIC)! Cross-TIC is een interdisciplinair platform. Er wordt samengewerkt door acht partners: Sonnevanck, Concordia, Planetart, Oyfo, Schouwburg Hengelo, de Oldenzaalse Musea, Kunsten op Straat/Heimland, Bibliotheek Almelo/Hof […]

Nieuwe Make-It kit: Dura Vermeers Techniek huis

Tetem presenteert met trots een nieuwe Make-It kit: Dura Vermeers Techniek huis! Make-It kits zijn techniekpakketjes die de materialen leveren die vaak niet in de thuis- of schoolsituatie voorhanden zijn. Kinderen en jongeren (6 t/m 15 jaar) kunnen op deze manier hun creatieve en technische vaardigheden ontwikkelen, er wordt ruimte geboden aan het leren door te dóén. Door de duidelijke […]