Bildung

Publiceerdatum: 3 juli 2018

Toen ik voor het eerst het begrip Bildung tegenkwam en er over las, realiseerde ik me waarom ik in het onderwijs ben gaan werken. Mijn motivatie is dat ik wil bijdragen aan de individuele ontwikkeling van de student. Het is van groot belang dat studenten worden voorbereid op de al maar complexer wordende, snel veranderende interculturele wereld. Een wereld waarin technologie een steeds grotere invloed heeft.

Bildung is een begrip dat in 1793 door Wilhelm von Humboldt is geïntroduceerd in zijn essay ‘Theorie der Bildung des Menschen’. Von Humboldt schreef zijn essay ten tijde van de industriële revolutie, met het doel te voorkomen dat mensen afhankelijk zouden worden van de industriëlen die steeds meer macht kregen. Interessant is dat Von Humboldt in die periode zelf minister van onderwijs was.

Er is een parallel tussen de snel veranderende wereld en de toenemende macht van de industriëlen in de achttiende eeuw tijdens de industriële revolutie versus de snel veranderende wereld en de toenemende macht van de multinationals en technologiebedrijven in de huidige tijd. Ook nu is het belangrijk dat we onze jongeren weerbaar maken. Het is van belang dat jonge mensen zich ontwikkelen tot sterke persoonlijkheden met kennis over zichzelf, hun cultuur en hun taal, in relatie tot het domein van hun toekomstige werkveld. Net als in de tijd van Von Humboldt heeft het onderwijs een belangrijke taak in de vorming van onze jongeren.

Project Exhibition
De ontwikkelingen in de wereld en in de technologie hebben een enorme impact op de samenleving. Deze impact heeft ook gevolgen voor de invulling van het onderwijs. Niet lang geleden volgden de meeste jongeren nog onderwijs in de buurt van waar ze opgegroeid waren. Om vervolgens opgeleid te worden voor een baan in diezelfde regio, waar ze tot aan hun pensioen konden blijven werken.

Het huidige onderwijs is grotendeels nog hetzelfde ingericht als toen. Het zal echter een verandering door moeten maken om de jongeren van nu voor te bereiden op hún toekomst. Een toekomst waarin alleen het leren van een vak of beroep niet meer voldoende is. Een toekomst waarin je om moet kunnen gaan met onzekerheden en een snel veranderend werkveld; waarin het samenwerken met mensen uit andere culturen eerder gewoon is dan een uitzondering.

Met Project Exhibition tonen eerstejaars studenten van de opleiding Creative Media & Game Technologies waar hun passie ligt. Door middel van technisch creatieve producten verbinden ze technologie met hun eigen persoonlijkheid. Ze laten een stukje van zichzelf zien met materiaal uit hun toekomst. De eerste fase van hun voorbereiding op een plek in het dynamische, internationale werkveld van de nieuwe technologie.

~ geschreven door Ruben Sinkeldam, werkzaam bij Saxion sinds 2000.

Vorige blogs

Walk-in Brunch, het ontmoeten van de ander

Op zondag 17 juni organiseert Tetem van 11.00 tot 14.00 een Walk-in Brunch. Het wordt een bijeenkomst voor iedereen die verschillende culturen wil ontmoeten. Er is van alles te doen, maar beleving en het contact met de ander staan centraal. De brunch vormt de aftrap voor Tetem’s nieuwe programmalijn Walk-in Worlds. Daarin ligt de nadruk op kansen en mogelijkheden die de interactie […]

De toekomst: durf te dromen

Franky’s Supermarket Met een groep leerlingen loop ik door de nieuwe tentoonstelling ‘Frankenstein’ in Museum TwentseWelle. We zijn aangekomen bij de installatie ‘Franky’s supermarket’. Dit is de supermarkt van de toekomst, waar je kunt shoppen voor nieuwe lichaamsdelen. De leerlingen hebben even rondgekeken. “Wie kan er iets vertellen over wat je zojuist hebt gezien?” vraag ik. Een beetje giechelig vertellen […]