Creatieve broedplaatsen Enschede

Creatieve ideeën en ondernemende geesten genoeg in Enschede! Een creatieve broedplaats is een verzamelplek waar talentvolle creatieven en ondernemers samenkomen. Waar verbindingen worden gelegd tussen kunst, cultuur en technologie. Waar creativiteit, experiment en innovatie voorop staan. En waar kruisbestuivingen en nieuwe concepten het levenslicht zien!

In Twente wordt een aantal broedplaatsen ondersteund door de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente. Maar ook de initiatieven die niet in aanmerking komen voor de regeling, of die zijn uitgeloot, zijn belangrijk voor het culturele klimaat van de stad. Daarom stelt de gemeente Enschede vouchers beschikbaar voor het (door)ontwikkelen van broedplaatsen in Enschede!

Vouchers Tetem/Saxion

Creatieve broedplaatsen spelen een belangrijke rol in het vasthouden en aantrekken van talent op het snijvlak van technologie, innovatie en creativiteit. In broedplaatsen worden communities gevormd, is ruimte voor experiment én wordt gewerkt aan de oplossingen van morgen. Deze voucherregeling, ontwikkeld door de Gemeente Enschede, is bedoeld voor creatieve broedplaatsen en mensen die een creatieve broedplaats willen opzetten. Wil jij de volgende stap zetten in het ontwikkelen van een broedplaats of community? Worstel je bv. met het opstellen van een businesscase of het schrijven van een subsidieaanvraag? Weet je niet goed hoe je een efficiënte samenwerkings- of marketingstrategie kunt ontwikkelen? En zou je daar graag advies bij hebben? Maak dan gebruik van deze voucherregeling en vraag advies aan bij Saxion Hogescholen of bij Tetem!

Wat is een creatieve broedplaats?
Er zijn verschillende definities van een creatieve broedplaats. Binnen de voucherregeling hanteren we onderstaande definitie.

Een creatieve broedplaats is een (fysieke of virtuele) werk- en/of expositieplek of platform:

 • voor (jonge, beginnende) creatieve makers, creatieve ondernemers of maatschappelijke organisaties en;
 • waar een innovatieve, inspirerende omgeving wordt gefaciliteerd waar nieuwe ideeën ontstaan en;
 • die gericht is op samenwerking, kruisbestuiving en interdisciplinariteit en;
 • waar een community kan ontstaan die niet primair gericht is op commercieel succes.

Waarvoor kan ik aanvragen bij Tetem?
De vouchers hebben als doel dat de persoon/organisatie die de voucher aanvraagt geholpen wordt, maar ook dat deze persoon/organisatie hier zélf iets van leert en het daardoor een volgende keer zélf of met minder hulp voor elkaar kan krijgen. Het gaat dus om een advies- en coachingstraject en niet over het uit handen geven van werk. In principe wordt gewerkt met een vaste methodiek zodat je later het proces eenvoudig kunt reproduceren. Een traject bestaat uit 2 tot maximaal 8 coachingsgesprekken (CG) en indien gewenst tussentijds mailcontact:

 • Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. (max 4 CG)
 • Formuleren van de missie, visie en doelstellingen van een broedplaats. (max 4 CG)
 • Opstellen van een marketing/communicatiestrategie. (max 4 CG)
 • Deelname aan één van de Communities of Practice. (max 4 CG)
 • Feedback schrijven over een Open Call of subsidieaanvraag. Dit kan gaan om een klein project, denk aan Cross-TIC onderzoeksvragen, Generatorfonds aanvragen, wijkbudgetten voor een aanvraag tot 5K (2 CG). Om middelgrote projecten voor een aanvraag tot 10K (4 CG). Of om artistiek inhoudelijke stukken en/of grotere subsidieaanvragen bij bv. het VSBfonds, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie of het Fonds voor Cultuurparticipatie (6-8 CG).
 • Kort adviesgesprek/traject. (2CG)

Waarvoor kan ik aanvragen bij Saxion?
De coachingstrajecten starten vanuit een gerichte coachingsvraag van de broedplaats. Deze coachingsvraag kan betrekking hebben op diverse thema’s, zoals de ontwikkeling van een broedplaatsconcept, een renderend verdienmodel of een organisatiemodel. Op basis van de coachingsvraag ontwikkelt Saxion - in afstemming met jou/de organisatie - een coachingstraject op maat. Het aantal coachingsessies van het traject is afhankelijk van de aard en complexiteit van de coachingsvraag en varieert van 2 tot 5 coachingsessies. Het proces start altijd met het identificeren van de coachingsvraag. Zodra deze helder is ontvang je begeleiding op je coachingsvraag en bij langere trajecten wordt samen met jou gekeken hoe de coachingsopbrengst kan worden verduurzaamd.

Wie komt in aanmerking voor de voucherregeling?
Herken jij jouw initiatief in bovengenoemde definitie van een creatieve broedplaats? Dan kom jij of komt jouw organisatie in aanmerking voor de voucherregeling!

 • Vouchers kunnen worden aangevraagd in 2024;
 • Maximaal 2 aanvragen bij Tetem;
 • Maximaal 2 aanvragen bij Saxion;
 • Aanvragen gebeurt rechtstreeks bij Tetem of bij Saxion. De vouchers worden verdeeld op volgorde van binnenkomst. De afweging of de aanvraag past binnen de regeling wordt gemaakt in de werkgroep voucherregeling, bestaande uit Tetem, Saxion, de aanjager Creatieve Broedplaatsen Twente en de Gemeente Enschede;
 • De vouchers zijn gratis voor initiatieven uit Enschede;
 • Aanvragen van individuele makers die slechts ten goede komen aan een persoon worden uitgesloten;
 • Een zichtbaar publieksbereik (hoe klein en niche ook) is een randvoorwaarde.

Wil je gebruik maken van een voucher bij Tetem, mail dan naar: adedapo@tetem.nl

Wil je gebruik maken van een voucher bij Saxion, mail dan naar:  j.w.a.vandervlootvanvliet@saxion.nl

sickhouse foto
Sickhouse
Planetart
Planetart
Spacecast
GalacticExplorer
Mastodon