Cultuuronderwijs als lopend vuurtje

Publiceerdatum: 21 april 2020

Mijn dochter van tien lijkt gemaakt voor deze tijd van quarantaine. Natuurlijk mist ze haar vriendinnen, maar er is toch ook veel tijd om al haar lievelingsdingen te doen: lezen, steppen, stoepkrijten, tekenen en parcours- springen. En daar heb je, behalve jezelf, verder niet veel voor nodig.

De dagelijkse online taal- en rekenopdrachten van haar school - bedoeld om bij te blijven - zitten de lievelingsactiviteiten in de weg. Daar heeft ze een oplossing voor bedacht: zo vroeg en snel mogelijk huiswerk maken. Als ze wakker wordt, leest ze een half uur in bed, dan een uurtje online rekenen en taal. Lekker efficiënt. Alles gemaakt, school zit er weer op voor vandaag. De klok slaat half tien. Haar dag kan beginnen.

Té druk
Veel ouders weten nu beter dan ooit, wát hun kinderen leren. En ervaren hoe groot (of klein) het aanpassingsvermogen van de school is. Er zijn nog altijd basisscholen in Overijssel, waar weinig of geen aandacht is voor cultuuronderwijs. Scholen die niet te verleiden zijn met mooie leerlijnen en subsidiemiddelen. Want ‘we zijn al zo druk, er is geen leerkracht die dit kan en er is geen geld voor’.

Vonk
In het pré-corona tijdperk speelde bij ons - provincie Overijssel, team cultuur - de vraag of ouders als wegwijzer kunnen dienen voor scholen die weinig tot geen cultuuronderwijs aanbieden. Stel dat ouders scholen wijzen op het gemis van cultuuronderwijs voor hun kinderen? Of aanbieden om zélf een les beeldende kunst of muziek te geven, zou dat een vonk kunnen doen overslaan? Wij vonden het een interessant vraagstuk en hadden besloten tot een pilot (ik wist nog wel een school die mee zou kunnen doen…), toen werd de wereld zoals we die kenden van het ene op het andere moment op stand-by gezet.

Nieuwe blik
Het is opvallend hoe snel mensen en organisaties zich weten aan te passen. Nieuwe markten worden aangeboord met producten waarvoor de tijd nu ineens wél rijp is. Online cultuurlessen zijn niet nieuw. Maar de gretigheid waarmee scholen en ouders de lessen hebben ontdekt, met elkaar delen en daadwerkelijk dóen is wél nieuw. De online leerlijnen die Overijsselse partijen als Tetem en Kleinkunstig hebben ontwikkeld, worden binnen en ver buiten Overijssel afgenomen. En daarmee is onze pilot eigenlijk al gestart! Als de maatschappij straks weer langzaam opstart, hebben we denk ik een andere kijk op cultuuronderwijs gekregen:

  • Cultuuronderwijs blijkt helemaal niet zo ingewikkeld en duur! Het is bereikbaar en toegankelijk
  • Cultuuronderwijs is verrijkend en aanvullend op taal en rekenen
  • Ouders hebben ideeën over cultuuronderwijs en worden graag betrokken

Robothand op het dressoir
Samen met mijn dochter heb ik inmiddels leren programmeren, er ligt een zelfgemaakte robothand op het dressoir en een Arduino tekenrobot is onderweg. Deze activiteiten blijken prima inpasbaar tussen mijn werk, haar schoolwerk, parcours-springen, steppen en tekenen. Ik ga haar basisschool wijzen op deze mooie online leerlijnen en hoop hiermee een vuurtje te starten. Want als het ons als ouders lukt dit in te passen in ons chaotische coronaschema, dan moet dat straks op school toch ook mogelijk zijn?

~ Ineke van Balen, Beleidsadviseur Cultuur, Provincie Overijssel

Make-It@Home kits en Code-It@Home workshops zijn onderdeel van de Lichtpuntjes van de Provincie Overijssel

Vorige blogs

Change of perspective

Tetem onderzoekt de invloed van technologie op ons dagelijks leven en kijkt daarbij zowel naar de positieve als de negatieve kanten. Maar we leven ineens in een heel nieuwe werkelijkheid. Een tijd waarin technologie van levensbelang is geworden. Letterlijk, want op de IC’s overal in het land houdt technologie mensen in leven. Figuurlijk, omdat technologie ons in staat stelt met […]

De verleiding van High Tech Homey

Met de intrede van Artificial Intelligence in onze huizen raakt techniek steeds verder uit beeld. Dit terwijl het toepassen van AI in huis (en op alle andere plekken) juist bij uitstek de toepassing van techniek én creativiteit is. Maar beseffen we ons dit wel voldoende? Bedrijven hebben steeds meer moeite om technisch geschoold personeel te vinden. Onze kinderen kiezen minder […]