Daar waar je nog nooit geweest bent

Publiceerdatum: 18 september 2018

Daar waar je nog nooit geweest bent is nieuw, is onbekend. Er is nog geen beeld van en er zijn nog geen woorden voor. Je bent er tenslotte nog nooit geweest. Het maakt niet uit of het fysiek is, een land waar je nog nooit geweest bent, een nieuwe situatie in je verder vertrouwde omgeving. Of in gedachten, op een andere manier over zaken denken waarvan je het idee hebt dat het altijd zo geweest is, je kunt je nauwelijks voorstellen dat het kan veranderen. Want hoe dan? Hoe ziet het er dan uit? En wordt het er wel beter van? Want alles wordt dan mogelijk. Nu weet je tenminste wat je hebt, waar je aan toe bent.

Maar binnen alles wat mogelijk is liggen ook de kansen voor verbetering, oplossingen voor bestaande problemen, nieuwe ideeën. Nieuwe energie waardoor iedereen er zin in heeft en gelooft in wat er bedacht is. Het is daar waar je nooit gaat komen als je vast blijft houden aan zekerheden, als alles bij het oude blijft of slechts minimaal verandert. Als je blijft binnen de wereld die je kent, daar waar je geweest bent.

Een nieuw evenwicht
De tentoonstelling Do It Together Neighborhood is een onderzoek naar de verschillende manieren waarop ‘zelforganisatie in de wijkvoorziening’ vorm kan krijgen. De transitie is langdurig en ingewikkeld. Als kunstenaar ben ik vooral geïnteresseerd in de openheid waarmee mensen zo’n proces van verandering met onbekende uitkomst instappen. Dat is spannend. Zo spannend dat veel mensen de neiging hebben acuut op de rem te gaan staan. Toch is openheid de voorwaarde om samen het proces in te gaan; hoe groter de openheid, hoe groter de kans om tot een goede nieuwe situatie te komen waarin iedereen zich kan vinden. Het gaat voor mij om de wil er sámen uit te komen; vertrouwen, samenwerking, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren. Met elkaar een nieuw evenwicht vinden, een verbeterde versie van de oude situatie!

Kunst is in staat mensen mee te nemen naar een wereld die ze niet kennen, roept vragen op, is soms confronterend en een andere keer juist speels of humoristisch. Kunst zet aan tot discussie, brengt nieuwe inzichten en zorgt voor nieuwe ervaringen. Kunst laat mensen buiten de bestaande kaders denken. Mijn beeldend object Rolling Together stelt mensen fysiek in staat samen te werken aan een nieuw evenwicht. Het vraagt mensen deel te nemen, samen onderdeel te worden van het kunstwerk en zich bewust te worden van het gewicht en de openheid die zij zelf naar de transitie meenemen.

~ Françoise Braun

Françoise Braun is beeldend kunstenaar en neemt samen met Arletta Elst en Bram Kuypers deel aan de groepstentoonstelling Do It Together Neighborhood die van 4 oktober 2018 t/m 13 januari 2019 te zien is in Tetem.

Vorige blogs

Play in Information Society

As society evolves from an industrial to information one, play is being transformed. This change is  accelerated by digital technologies such as augmented reality (AR). AR overlays digital information, images and video …

Tetem in de BIS!!

Het is gelukt. Als de minister het advies van de Raad voor Cultuur volgt zit Tetem vanaf 2021 voor vier jaar in de BIS! Daarmee worden we onderdeel van de culturele basisinfrastructuur …