De grond van de buren komt maar één keer te koop

Publiceerdatum: 14 oktober 2019

Tien jaar geleden hebben we ons huidige pand aangekocht. Het gebouw Tetem 1 was van de Twentsche Textiel Maatschappij en dateert uit 1915. Jarenlang produceerde Tetem moltondekens voor de export. In de jaren zeventig van de vorige eeuw viel het doek voor ‘de dekenfabriek’. Dit als gevolg van de ontwikkeling dat de textielproductie steeds meer verschoof naar lagelonenlanden. In de daarop volgende decennia stond het Tetemcomplex leeg of had het tijdelijke bestemmingen.

De Tetem gebouwen zijn ontworpen door architect A.G. Beltman. Beltman was de grootste ontwerper van industriegebouwen in Twente. Hij was specialist in het berekenen en ontwerpen van gewapend betonconstructies. Deze werden vanaf het begin van de twintigste eeuw steeds meer gebruikt in de fabrieksbouw, mede vanwege de brandwerende eigenschappen. Door toepassing van gewapend beton, maar ook van gietijzeren staanders, werden grotere overspanningen mogelijk en nam de skeletbouw de dragende functie van de muren over. Daardoor konden grotere ramen worden toegepast. Ook kwamen er monolithische betonconstructies, waarbij het betonskelet ook aan de buitenkant zichtbaar werd. Deze stoere, robuuste bouw is ook kenmerkend voor het uiterlijk van het Tetemcomplex.

Het pand van Tetem is een gemeentelijk monument en konden we onder gunstige voorwaarden kopen. Samen met de projectontwikkelaar die destijds de bovenverdiepingen in eigendom had, hebben we de cultuurhistorische waarden behouden. Zo is op verschillende plekken in het gebouw het expressieve betonskelet te zien. In 2011 trokken we in het gebouw. We beleefden er veel en maakten een enorme groei door, zowel qua betekenis voor de stad en regio, als in omvang van de organisatie. Het laatste jaar werd het gebouw - dat ons jarenlang als een goede jas had gepast - door de explosieve ontwikkeling van de Twentse Maakplaatsen langzamerhand te klein.

In april 2019 kwam het pand van de buren in de verkoop. In opvolging van het spreekwoord ‘de grond van de buren komt maar één keer te koop’ heeft Tetem een bod uitgebracht. Dit resulteerde uiteindelijk in de aankoop van Stroinksbleekweg 18, de voormalige yogaschool. Op 16 juli vond de overdracht plaats en hebben we nog diezelfde dag het nieuwe pand feestelijk ingewijd met de jaarlijkse zomerborrel voor de medewerkers. Voor het eind van het jaar hopen we al een begin te kunnen maken met de verbouwing; het samenvoegen van de twee percelen. Hierdoor zal de volledige begane grond één geheel gaan vormen.

Ruimte om te maken
De extra ruimte die ontstaat zal in gebruik genomen worden als Maakplaats. Er komt een trainingscentrum voor Maakplaatsen partners uit de regio. Hier worden mensen opgeleid en kan men onderzoek uitvoeren. Ook het Exploring-Lab krijgt meer ruimte. In het Lab worden technieken en processen die een centrale rol spelen in onze tentoonstellingen uitgelicht en omgezet in inloopworkshops. Met de extra ruimte kunnen we straks meer diversiteit aanbieden qua opdrachten en is er plek om meer deelnemers te ontvangen in het Lab.

Met de aankoop van het buurpand creëren we extra ruimte om onze ambities waar te maken. Ruimte om te experimenten en nieuwe technieken te ontdekken. Ruimte om zélf te doen, maken en ervaren. Ruimte voor de Maakcultuur in Twente!

 ~ Wilja Jurg, directeur Tetem

Foto: groen = nieuwe pand, roze = bestaande pand

Vorige blogs

Play in Information Society

As society evolves from an industrial to an information one, play is being transformed. This change is  accelerated by digital technologies such as augmented reality. AR overlays digital information, images and video …

Tetem in de BIS!!

Het is gelukt. Als de minister het advies van de Raad voor Cultuur volgt zit Tetem vanaf 2021 voor vier jaar in de BIS! Daarmee worden we onderdeel van de culturele basisinfrastructuur …