De kracht van culturele diversiteit

Publiceerdatum: 15 maart 2018

14 februari 2018 was er een bijeenkomst bij Tetem over de kracht van culturele diversiteit. De avond werd georganiseerd in samenwerking met het Kennisplatform Integratie & Burgerschap uit Enschede. Kunstenaar en activist Patricia Kaersenhout gaf een lezing over haar werk, waarin het thema Afrikaanse diaspora – de verspreiding van Afrikanen over de hele wereld als gevolg van de slavenhandel – en het koloniale verleden een grote rol spelen. Patricia zet zich in voor een wereld waar liefde, kwetsbaarheid, verbeelding en solidariteit meer worden toegelaten. Ze kiest voor een wereld van mogelijkheden in plaats van beperkingen en strijdt tegen onverschilligheid. Haar verhaal deze avond maakte goed zichtbaar wat kunst kan betekenen in het compleet maken van een beeld over onze geschiedenis.

Er waren veel verschillende nationaliteiten naar Tetem gekomen op deze 14e februari, de dag van de liefde; van Indiaas tot ‘Turkse tukker, van Hindoestaans tot Duits-Nederlands en van Syriërs tot Oekraïners. De avond was open voor iedereen. Het Kennisplatform had haar wijkraden uitgenodigd, en er waren studenten en andere belangstellenden.

Na de lezing van Patricia werd het kleurrijke gezelschap in vier groepen opgedeeld. Onder leiding van een gesprekleider van het Kennisplatform werd gediscussieerd over het belang van culturele diversiteit in kunst en maatschappij. De groepen hadden elk een sub thema, dat de leidraad van het gesprek vormde: Hoe krijg je door middel van kunst onderwerpen op de politieke agenda? Op welke manier kan een kunstenaar verbindingen leggen tussen culturen? Elke groep werd ondersteund door een kunstenaar van Tetem. Opmerkingen en uitkomsten van het gesprek werden ter plekke op een kunstzinnige manier verwerkt. Na afloop van de discussie toonden de kunstenaars hun werk aan het publiek, met een samenvatting van de uitkomsten van het gevoerde gesprek.

Inclusieve organisatie
De avond heeft goede gesprekken opgeleverd en geleid tot nieuwe ontmoetingen. Er kwamen nieuwe bezoekers naar Tetem. Enschede telt zo’n 160 nationaliteiten, idealiter moet iedereen zich thuis voelen in de stad. Tetem wil hieraan bijdragen. “We zijn een inclusieve organisatie. We gebruiken dit soort avonden als input voor het ontwikkelen van nieuwe tentoonstellingen binnen onze programmalijn Walk-in Worlds. Daarin gaan we op zoek naar de opbrengsten van verschillende culturen bij elkaar; zowel op sociaal en cultureel, als op economisch gebied. Begin 2019 gaan we met Abner Preis een projecttentoonstelling maken. Abner gebruikt actieve deelname en de verbeelding van het publiek om installaties te maken die niet alleen de samenleving weerspiegelen, maar ook hoop bieden in situaties die schijnbaar uitzichtloos zijn. Maar we nemen de output van deze avond ook mee in de voorbereiding van onze volgende Ontmoetingsbrunch en bij het ontwikkelen van educatief aanbod vanuit Roombeek Cultuurpark, want het is belangrijk om bij de basis te beginnen”, aldus directeur Wilja Jurg, die tevreden terugkijkt op deze 14e februari.

Vorige blogs

Do It Together Neighborhood

Graag wil ik iets vertellen over een bijzonder project: Do It Together (DIT) Neighborhood. Tetem werkt vaak samen met partners in het maatschappelijk domein, zo ook in dit geval waar het een samenwerking betreft met woningcorporatie De Woonplaats in Enschede. In de toekomst zullen drie wijkvoorzieningen in de stad – Stroinkshuis, Lumen en Prismare – meer zelf organiserend moeten zijn. […]

2018, op nieuwe ontmoetingen en kansen!

Op 9 januari hebben we op het nieuwe jaar getoast. Het was een bijzondere avond, die in het teken stond van Dromen Makers. STAR/T was uitgenodigd om te vertellen over hun bijzondere project, waarbij vluchtelingen met een verblijfstatus ondersteund worden in het opstarten van een eigen bedrijf in Nederland. STAR/T is een initiatief van de Universiteit Twente en Mindt, in samenwerking met de […]
Mastodon