De kracht van culturele diversiteit

Publiceerdatum: 15 maart 2018

14 februari 2018 was er een bijeenkomst bij Tetem over de kracht van culturele diversiteit. De avond werd georganiseerd in samenwerking met het Kennisplatform Integratie & Burgerschap uit Enschede. Kunstenaar en activist Patricia Kaersenhout gaf een lezing over haar werk, waarin het thema Afrikaanse diaspora – de verspreiding van Afrikanen over de hele wereld als gevolg van de slavenhandel – en het koloniale verleden een grote rol spelen. Patricia zet zich in voor een wereld waar liefde, kwetsbaarheid, verbeelding en solidariteit meer worden toegelaten. Ze kiest voor een wereld van mogelijkheden in plaats van beperkingen en strijdt tegen onverschilligheid. Haar verhaal deze avond maakte goed zichtbaar wat kunst kan betekenen in het compleet maken van een beeld over onze geschiedenis.

Er waren veel verschillende nationaliteiten naar Tetem gekomen op deze 14e februari, de dag van de liefde; van Indiaas tot ‘Turkse tukker, van Hindoestaans tot Duits-Nederlands en van Syriërs tot Oekraïners. De avond was open voor iedereen. Het Kennisplatform had haar wijkraden uitgenodigd, en er waren studenten en andere belangstellenden.

Na de lezing van Patricia werd het kleurrijke gezelschap in vier groepen opgedeeld. Onder leiding van een gesprekleider van het Kennisplatform werd gediscussieerd over het belang van culturele diversiteit in kunst en maatschappij. De groepen hadden elk een sub thema, dat de leidraad van het gesprek vormde: Hoe krijg je door middel van kunst onderwerpen op de politieke agenda? Op welke manier kan een kunstenaar verbindingen leggen tussen culturen? Elke groep werd ondersteund door een kunstenaar van Tetem. Opmerkingen en uitkomsten van het gesprek werden ter plekke op een kunstzinnige manier verwerkt. Na afloop van de discussie toonden de kunstenaars hun werk aan het publiek, met een samenvatting van de uitkomsten van het gevoerde gesprek.

Inclusieve organisatie
De avond heeft goede gesprekken opgeleverd en geleid tot nieuwe ontmoetingen. Er kwamen nieuwe bezoekers naar Tetem. Enschede telt zo’n 160 nationaliteiten, idealiter moet iedereen zich thuis voelen in de stad. Tetem wil hieraan bijdragen. “We zijn een inclusieve organisatie. We gebruiken dit soort avonden als input voor het ontwikkelen van nieuwe tentoonstellingen binnen onze programmalijn Walk-in Worlds. Daarin gaan we op zoek naar de opbrengsten van verschillende culturen bij elkaar; zowel op sociaal en cultureel, als op economisch gebied. Begin 2019 gaan we met Abner Preis een projecttentoonstelling maken. Abner gebruikt actieve deelname en de verbeelding van het publiek om installaties te maken die niet alleen de samenleving weerspiegelen, maar ook hoop bieden in situaties die schijnbaar uitzichtloos zijn. Maar we nemen de output van deze avond ook mee in de voorbereiding van onze volgende Ontmoetingsbrunch en bij het ontwikkelen van educatief aanbod vanuit Roombeek Cultuurpark, want het is belangrijk om bij de basis te beginnen”, aldus directeur Wilja Jurg, die tevreden terugkijkt op deze 14e februari.

Vorige blogs

Talent@Tetem: een nieuwe stap in talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een breed begrip dat zich niet zomaar laat uitleggen. Bij Tetem werk ik nu bijna anderhalf jaar met jonge kunstenaars in het Talent & Development Program. Binnen dit programma kijken …

Happy Eating

We buigen ons hoofd over de manier waarop we onze aarde leefbaar kunnen houden en de wereldbewoners van voldoende en duurzaam voedsel kunnen voorzien. Daarbij worden we dagelijks overspoeld met berichten over …