De verleiding van High Tech Homey

Publiceerdatum: 4 maart 2020

Met de intrede van Artificial Intelligence in onze huizen raakt techniek steeds verder uit beeld. Dit terwijl het toepassen van AI in huis (en op alle andere plekken) juist bij uitstek de toepassing van techniek én creativiteit is. Maar beseffen we ons dit wel voldoende? Bedrijven hebben steeds meer moeite om technisch geschoold personeel te vinden. Onze kinderen kiezen minder vaak exacte vakken op school en nog minder vaak kiezen ze voor een technische opleiding. Om kinderen hiertoe toch te verleiden worden door Tetem de Maakplaatsen workshops georganiseerd.

Spelenderwijs leren
Ik heb als wethouder nu een aantal Maakplaatsen workshops meegemaakt in Dinkelland, Almelo, Nijverdal en Den Ham. Tetem organiseert de workshops in samenwerking met de bibliotheken in elke Twentse gemeente.

High Tech Homey vindt plaats rond een soort poppenhuis, waarin allerlei sensoren, lampen, een ventilator, een deur en een grote schakelaar geïnstalleerd zijn. Deze zijn allemaal verbonden met de Homey robot, die de gekoppelde onderdelen aan en uit kan doen. Met behulp van de Ipad kunnen kinderen allerlei zaken programmeren. Bv. als de bewegingssensor geactiveerd wordt gaat het groene licht aan en als de deur open gaat vraagt Homey “Wie is daar?”.

Nadat de begeleider van Tetem een en ander heeft uitgelegd, gaan de kinderen in groepjes van 3 à 4 zélf met Homey aan de slag. Ze ontdekken wat ze allemaal kunnen regelen in en om het huis met behulp van techniek en een robot.

Het is echt heel mooi om te zien hoe dit in zijn werk gaat en hoe enthousiast en geïnteresseerd de kinderen reageren! Jongere kinderen hebben er nog wat meer moeite mee, maar naarmate ze ouder zijn zien ze meer de mogelijkheden. Ze gaan ermee werken en spelen en komen tot leuke en creatieve oplossingen.

Investering in de toekomst
Ik denk dat dit soort Maakplaatsen workshops heel belangrijk zijn om kinderen in aanraking te brengen met techniek en creativiteit. Tetem heeft ook workshops georganiseerd rond de VR bril, drones en nu dus de Homey.

Twente is een regio met een sterke technologische, innovatieve en creatieve industrie. Nu en in de toekomst hebben we veel technische medewerkers nodig om onze regio succesvol te maken. Voor bedrijven zijn dit soort workshops dan ook van groot belang. Maar zien ze dat zelf ook? Of is de waan van de dag zo groot, dat ze hier nog niet aan denken? Ik hoop daarom stilletjes dat we steeds meer bedrijven kunnen verleiden om in dit soort workshops te participeren. Doet u mee?

~ Jan Martin van Rees, wethouder in Almelo en ambassadeur van de Maakplaatsen

Vorige blogs

Play in Information Society

As society evolves from an industrial to an information one, play is being transformed. This change is  accelerated by digital technologies such as augmented reality. AR overlays digital information, images and video …

Tetem in de BIS!!

Het is gelukt. Als de minister het advies van de Raad voor Cultuur volgt zit Tetem vanaf 2021 voor vier jaar in de BIS! Daarmee worden we onderdeel van de culturele basisinfrastructuur …