Do It Together Neighborhood

Publiceerdatum: 28 februari 2018

Graag wil ik iets vertellen over een bijzonder project: Do It Together (DIT) Neighborhood. Tetem werkt vaak samen met partners in het maatschappelijk domein, zo ook in dit geval waar het een samenwerking betreft met woningcorporatie De Woonplaats in Enschede.

In de toekomst zullen drie wijkvoorzieningen in de stad – Stroinkshuis, Lumen en Prismare – meer zelf organiserend moeten zijn. Gebruikers van de gebouwen (o.a. verenigingen, scholen, stichtingen en zorginstellingen) zullen het beheer grotendeels zélf moeten regelen. De Woonplaats wil dat deze zelforganisatie goed wordt ingebed in de omgeving, zodat het bestaan en functioneren van de wijkcentra behouden blijft voor de stad. Wijkcentra hebben immers een belangrijke sociaal maatschappelijke functie; ze dragen bij aan de cohesie en daarmee het leefklimaat in de wijk.

Kunstenaarsblik op zelforganisatie
Françoise Braun, Arletta Elst, Marie Janin en Bram Kuypers onderzoeken hoe de wijkvoorzieningen meer zelf organiserend kunnen worden en hoe er optimaal gebruik kan worden gemaakt van kennis en faciliteiten van betrokkenen in de buurt. De deelnemend kunstenaars hebben inmiddels kennis gemaakt met een groot deel van de gebruikers van de drie wijkvoorzieningen; waar liggen mogelijkheden en kansen, welke talenten en kwaliteiten kunnen we inzetten?

Tentoonstelling en events
Dit voorjaar presenteren de vier kunstenaars hun voorstellen aan Tetem en De Woonplaats. De geselecteerde voorstellen worden onderdeel van een tentoonstelling bij Tetem in het najaar, van 4 oktober 2018 t/m 13 januari 2019. Afhankelijk van de uitkomsten zal er ook werk worden getoond op een plek bij of in de wijkvoorziening. In de loop van het jaar zal Tetem diverse events ontwikkelen die aansluiten bij het thema van zelforganisatie en samenwerking.

DIT Neighborhood is het eerste tentoonstellingsproject dat ik voor Tetem doe. Wat is het er leuk! Net een grote bijenkorf vol bezige bijtjes, die zoemend in en uit vliegen. De link naar de maatschappelijke onderwerpen maakt mijn werk extra interessant. De verbindende schakel tussen kunst en maatschappij wordt duidelijk zichtbaar. Samen maken we het mooier en beter!

~ geschreven door Ingeborg Wind, sinds november 2017 projectleider bij Tetem

Vorige blogs

Play in Information Society

As society evolves from an industrial to information one, play is being transformed. This change is  accelerated by digital technologies such as augmented reality (AR). AR overlays digital information, images and video …

Tetem in de BIS!!

Het is gelukt. Als de minister het advies van de Raad voor Cultuur volgt zit Tetem vanaf 2021 voor vier jaar in de BIS! Daarmee worden we onderdeel van de culturele basisinfrastructuur …