Educatie

Tetem is initiator, producent en partner in cultuureducatie projecten. Tetem opereert binnen het Roombeek Cultuurpark Educatiecluster, waarin ook De Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe participeren. Tetem beschouwt educatie als een kernopdracht. Het onderwijs in kunst en cultuur heeft de toekomst. Daar worden de talenten opgeleid die later een voortrekkersrol kunnen vervullen in een creatieve kennissamenleving. Educatie wordt ontwikkeld vanuit de begrippen: verwonderen, onderzoeken en creëren. Het programma is geïnspireerd door actuele tentoonstellingen, maakcultuur en nieuwe media en richt zich op het leggen van verbindingen tussen kunst, erfgoed, cultuur, onderwijs, wetenschap en technologie.

In het educatie-aanbod ligt een sterk accent op het aanleren van 21st Century Skills. Leerlingen komen in aanraking met vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Op creatieve wijze ontwikkelen ze hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden en worden klaargestoomd voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Aanbod
Educatieaanbod Primair Onderwijs 2019-2020
Educatieaanbod Voortgezet Onderwijs 2019-2020

RCE is acceptant van de CJP Cultuurkaart.
Kijk voor meer informatie en het complete educatie-aanbod op www.roombeekcultuurpark.nl

Roombeek Cultuurpark Educatie wordt mede mogelijk gemaakt door: