Co-productie met partners:
Maakplaatsen, generators, MMM & @home

Educatie

Tetem is initiator, producent en partner in cultuureducatie projecten. Tetem opereert binnen het Roombeek Cultuurpark Educatiecluster, waarin ook De Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe participeren. Tetem beschouwt educatie als een kernopdracht. Het onderwijs in kunst en cultuur heeft de toekomst. Daar worden de talenten opgeleid die later een voortrekkersrol kunnen vervullen in een creatieve kennissamenleving. Educatie wordt ontwikkeld vanuit de begrippen: verwonderen, onderzoeken en creëren. Het programma is geïnspireerd door actuele tentoonstellingen, maakcultuur en nieuwe media en richt zich op het leggen van verbindingen tussen kunst, erfgoed, cultuur, onderwijs, wetenschap en technologie.

In het educatie-aanbod ligt een sterk accent op het aanleren van 21st Century Skills. In onze onderwijsvisie zijn kennis, kritische analyse en maatschappelijke en sociale vaardigheden aan elkaar gelijk. We werken samen met onze partners aan nieuwe onderwijsvormen waar theorie en praktijk bij elkaar komen en waar openheid, verbondenheid en toegankelijkheid centraal staan. Kinderen wordt ruimte geboden een kritisch positieve houding ten opzichte van techniek te ontwikkelen. Op creatieve wijze ontwikkelen ze hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden en worden klaargestoomd voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Aanbod
Educatieaanbod Primair Onderwijs 2021-2022
Educatieaanbod Voortgezet Onderwijs 2021-2022

RCE is acceptant van de CJP Cultuurkaart.
Kijk voor meer informatie en het complete educatie-aanbod op www.roombeekcultuurpark.nl

Roombeek Cultuurpark Educatie wordt mede mogelijk gemaakt door: