Gratis
Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Adrift and at Peace: Exploring the Complexities of Being Lost in the Digital Age

Zet dit event in mijn agenda
23-06-2023 12:06 14-06-2024 12:06 Amsterdam Adrift and at Peace: Exploring the Complexities of Being Lost in the Digital Age "Adrift and at Peace: Exploring the Complexities of Being Lost in the Digital Age" van AKI student Theodor Cristache onderzoekt de complexiteit van het verloren zijn in een wereld waar technologie en internet verweven zijn in ons dagelijks leven. Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Theodor Cristache onderzoekt het concept van het (post)internet; het idee dat het internet een zo intrinsiek deel is gaan uitmaken van onze fysieke werkelijkheid, dat het onze ervaring van de wereld vormgeeft. Hij verkent dit thema zowel in zijn installaties als in zijn schilderijen, waarbij hij een ‘analoog’ perspectief biedt op ons digitale leven. Door over deze onderwerpen na te denken in een offline omgeving, worden kijkers uitgenodigd om de implicaties van ons (post)internetbestaan in een nieuw licht te zien.

Theodors tentoonstelling in Tetem fungeert als een kritische reflectie. Hierbij wil hij de impact van de digitale wereld op onze identiteit, onze percepties en onze interacties blootleggen. Deze contemplatie komt tot leven in zijn schilderijen, die dienen als offline ruimtes voor reflectie. Ze bieden een ontkoppeling van de digitale ruimte en moedigen kijkers aan om zich in een rustige, contemplatieve omgeving met het onderwerp bezig te houden.

In zijn 4e jaar bij AKI ArteZ Fine Art, All Space&Sculpture verdiept Theodor Cristache zich in het complexe raakvlak tussen technologie en menselijkheid. Theodor gebruikt media als beeldhouwkunst en digitale media om traditionele artistieke grenzen uit te dagen. Met zijn werk wil hij een gesprek op gang brengen over de balans tussen innovatie en menselijkheid. Nu technologie steeds meer aanwezig is in ons leven, suggereert Theodors werk een bewustere benadering van onze digitaal gemedieerde toekomst. Je kunt Theodors werk volgen op zijn instagram account @bazilesku.

Theodor Cristache is interested in the concept of the (post)internet; the idea that the internet has become so intrinsic to our physical reality that it shapes our experience of the world. He explores this theme both in his installations and paintings, offering an ‘analog’ perspective on our digital lives. By reflecting on these topics in an offline setting, viewers are invited to consider the implications of our (post)internet existence in a fresh light.

Functioning as a critical reflection, Theodor’s exhibition in Tetem aims to highlight the impact of the digital world on our identity, our perceptions and our interactions. This contemplation is particularly brought to life in his paintings, which serve as offline spaces for reflection. They offer a disconnect from the digital space, encouraging viewers to engage with the subject matter in a quiet, contemplative setting.

In his 4th year at AKI ArteZ Fine Art, All Space&Sculpture, Theodor Cristache delves into the complex intersection of technology and humanity. Utilizing mediums like installation, sculpture and digital media to challenge traditional artistic boundaries, Theodor’s work intents to spark conversation about the balance between innovation and humanity. As technology continues to be present more and more in our lives, Theodor’s work suggests a more conscientious approach to our digitally mediated future. You can follow Theodor’s work at his instagram account @bazilesku.

Mastodon