Gratis

Openingstijden: woensdag t/m zondag 12:00-17:00 uur
Pay what you want
Combineer je bezoek met het Tetem Café

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Cavern of Saline Genesis

Cavern of Saline Genesis van Jun Zhang speculeert over een alternatief vruchtbaarheidssysteem waarin voortplanting niet langer afhankelijk is van menselijke lichamen of biologische kennis.

Jun Zhang is gefascineerd door buitenaardse landschappen en de mysterieuze energie van ruimtes. Zijn werk roept op tot kritische reflectie over de relatie tussen verschillende culturen, spirituele werelden en natuurlijke omgevingen. Jun heeft eind 2022 een artist-in-residence gevolgd bij ARE waar hij het werk Witte Goud ontwikkelde. Volgend op dit project presenteert Jun in samenwerking met ARE zijn nieuwe werk Cavern of Saline Genesis in Tetem.

In Cavern of Saline Genesis heeft Jun onderzoek gedaan naar de zoutwinning in Overijssel. Dit project verkent het dekoloniseren van het lichaam en onderzoekt het plaatselijke geloof en volksgeneeskundige kennis in relatie tot zout en vruchtbaarheid, evenals nieuwe technologie voor het gebruik van zoutgrotten voor energieopslag in Nederland. Door middel van een film speculeert Cavern of Saline Genesis over een alternatief vruchtbaarheidssysteem waarin voortplanting niet langer afhankelijk is van menselijke lichamen of biologische kennis. De bovennatuurlijke wezens en de ondergrondse ruimtes in de film geven de wereld metaforisch nieuwe vruchtbaarheidsenergie.

Jun Zhang is een interdisciplinair kunstenaar en onderzoeker, momenteel gevestigd in Amsterdam. Zijn praktijk richt zich op onderwerpen als ecologie van de toekomst, de-antropocentrisme, inheemse wetenschappen, alternatieve geneeskunde en toekomstige archeologie.

Deze expositie is een productie van Artist Residencies Enschede (ARE). Tetem biedt de gastkunstenaars van ARE de mogelijkheid om nieuw werk te presenteren in Tetem en interactie aan te gaan met een divers publiek.

Cavern of Saline Genesis from Jun Zhang speculates about an alternative fertility system in which reproduction is no longer dependent on human bodies or biological views.

Jun Zhang’s practice often starts from a fascination with an alien landscape or space. Jun searches to fathom and grasp these sites’ mysterious internal energy which he then metabolizes and conveys through his artistic language. Jun seeks to evoke scenarios that invite critical reflection on the relationship between human cultures, spiritual worlds and natural environments.

Jun Zhang completed an artist-in-residence at ARE in late 2022 where he developed the work White Gold. Following this project, Jun will present his new work Cavern of Saline Genesis in collaboration with ARE at Tetem.

In his new work Cavern of Saline Genesis Jun has researched salt extraction in the Overijssel area. This project explores decolonizing the body through investigation of local beliefs and folk medicine knowledge related to salt and fertility, as well as new technology of using salt caverns for energy storage in the Netherlands. Through a film, Cavern of Saline Genesis speculates about an alternative fertility system in which reproduction is no longer dependent on human bodies or biological views. The supernatural beings and the underground spaces in the film metaphorically give the world new fertility energy.

Jun Zhang is an interdisciplinary artist and researcher, currently based in Amsterdam. His practice focuses on topics such as ecology future, de-anthropocentrism, indigenous sciences, alternative medicine and future archaeology.

This exhibition is a production of Artist Residencies Enschede (ARE). Tetem offers ARE’s guest artists the opportunity to present new work in Tetem and interact with a diverse audience.

Mastodon