Gratis

De interactieve lezing op dinsdag 23 februari om 19:30 vindt live plaats via Zoom.
De sessie wordt opgenomen en verwerkt in de digitale omgeving van Playbour City Engines.
Aanmelden is niet nodig.
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84598726131

Chapter IV: When Reality Becomes Like a Game

In ‘When Reality Becomes like a Game’ komen tijdens een interactieve lezing van Tereza Ruller van ontwerpersduo The Rodina alle hoofdstukken van Playbour City Engines samen. Tereza neemt het publiek mee in de fascinatie voor het schemergebied genaamd ‘playbour’ en de virtuele werelden die zijn ontwikkeld.

Met Playbour City Engines onderzoekt The Rodina de versmelting tussen ‘play’ en ‘labour’ en de vraag hoe we verbondenheid en gemeenschappelijkheid kunnen opbouwen via digitale platforms. Nu onze levens zich grotendeels online afspelen, zijn de grenzen tussen werk en privé en tussen de fysieke en virtuele wereld nog meer vervaagd. Nooit eerder zijn we blootgesteld aan zo’n grote hoeveelheid zintuigelijke informatie. Hoe maken we onderscheid tussen wat echt is en wat niet? Wat gebeurt er in een omgeving waarin onze gedragingen en interactie continu data produceren? Welke rol spelen gamificatie en menselijke verlangens in de manier waarop wij met digitale technologieën omgaan?

Lees meer over het onderzoek van The Rodina in onze blog Play in Information Society en probeer zélf de virtuele speeltuinen uit via playbour.tetem.nl.

In ‘When Reality Becomes like a Game’ all chapters of Playbour City Engines come together during an interactive lecture by Tereza Ruller from designer duo The Rodina. Tereza will unwrap scenarios behind her artistic inquiry concerning play and labour and share her ongoing fascination on how play and work have become merged in a never-ending shift and how work became gamified. Tereza will also take the public on a tour through the virtual worlds built for the Playbour City Engines exhibition for Tetem.

With Playbour City Engines, The Rodina explores the fusion between ‘play’ and ‘labour’ and the question of how we can build connectivity and community through digital platforms. As society evolved from an industrial to an information one, play and labour have been transformed. This change has been accelerated by digital technologies. Layers of digital information, images and videos are superimposed over the physical world, blending the physical and virtual worlds together. We have never been exposed to such a range of sensory information – visual effects, sounds and mixtures of physical and digital artefacts – as we have been today. Neither have our minds been put to a test to distinguish between what is real and unreal. What’s happening when our behaviour and interactions are producing data all the time? What role do gamification and human desire play in the way we interact with digital technologies?

The interactive lecture on 23 February will take place live on Zoom.
The session will be recorded and be part of the digital environment of Playbour City Engines.
Registration is not necessary.
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84598726131

Read more about The Rodina’s research in our blog Play in Information Society and try out the virtual playgrounds yourself via playbour.tetem.nl.

Mastodon