Gratis

Creatieve Broedplaatsen Twente | Community of Practice

Zet dit event in mijn agenda
30-11-2023 11:11 30-11-2023 11:11 Amsterdam Creatieve Broedplaatsen Twente | Community of Practice Verschillende locaties, ,

Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Nederland. Om het culturele aanbod en de culturele infrastructuur van de regio goed aan te laten sluiten bij deze ontwikkeling, ondersteunt de regio Twente de Creatieve broedplaatsen met financiële middelen, coaching, het opbouwen van een relevant netwerk en kennisuitwisseling.

Eén van de instrumenten in de ondersteuning van de Creatieve broedplaatsen zijn de Communities of Practice. Tetem faciliteert en implementeert de Community of Practice bijeenkomsten.

In de Communities of Practice werken Creatieve broedplaatsen met een gedeelde interesse betreffende een specifiek onderwerp samen. Vaak gaat het om onderwerpen waar broedplaatsen tegenaan lopen en mee worstelen. Denk aan vragen als: Hoe bereik ik mijn publiek? Hoe komen we binnen onze broedplaats tot een eerlijk samenwerkingsmodel? Waar vinden we financiële middelen? Hoe kunnen we innovatie in onze broedplaats stimuleren? In gezamenlijkheid onderzoeken de broedplaatsen het gekozen onderwerp, analyseren zij de verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemende broedplaatsen en genereren zij oplossingen en werkmethoden voor de knelpunten waar de deelnemende broedplaatsen tegenaan lopen. Op deze manier krijgt een broedplaats ondersteuning maar blijft wel eigenaar over de eigen ontwikkeling. Binnen de Community of Practice staat het leren van elkaar centraal, er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een netwerk en het uitwisselen van kennis en best practices speelt een belangrijke rol.

In 2022 hebben 12 broedplaatsen deelgenomen aan de Communities of Practice. Drie thema’s stonden centraal: Publieksbereik, Innovatie en Lokale verbindingen. Voorjaar 2023 hebben inventariserende gesprekken plaatsgevonden met alle door de regio Twente ondersteunde Creatieve broedplaatsen.

In september 2023 start de tweede ronde van Communities of Practice. Het programma staat ook open voor Creatieve broedplaatsen uit Twente die geen financiering ontvangen vanuit de regio Twente. Voorwaarde voor aanmelding is dat je alle drie de bijeenkomsten aanwezig kunt zijn. De bijeenkomsten vinden plaats op steeds wisselende plekken in Twente. Aanmelden kan via Adedapo@tetem.nl

Maandag 25 september 2023 van 19.00-20.30 in Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede
Dinsdag 31 oktober 2023 van 19.00-20.30 in de Bieblab, Openbare Bibliotheek Enschede, Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede.
Woensdag 6 december 2023 van 19.00-20.30 in Studio MAD, Twentepoort west 12-D, 7609 RD Almelo

Benieuwd naar andere mogelijkheden binnen de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente? Klik hier voor meer informatie over de voucherregeling ontwikkeld door de Gemeente Enschede.