Gratis

Voertaal: Engels
Sign up mandatory/aanmelden verplicht via: esther@tetem.nl

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Dialogue with the Tools

Zet dit event in mijn agenda
12-05-2023 02:05 14-06-2024 12:06 Amsterdam Dialogue with the Tools Joost Rekveld geeft in het kader van de tentoonstelling Digital Care: Jeep & Livinus van de Bundt and Steina een lezing waarin hij ingaat op de praktijk en het proces achter de twee kunstenaars. Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Mediakunstenaar Joost Rekveld zoomt in de lezing Dialogue with the Tools in op de overeenkomsten tussen Livinus & Jeep van de Bindt en Steina. Misschien wel de belangrijkste overeenkomst tussen de twee kunstenaars wordt aangeduid als ‘Dialogue with the Tools’; een begrip van Steina dat aansluit bij het onderzoek van Joost. In zo’n dialoog speelt de ‘tool’ een actieve rol als partner in het ontwikkelen van nieuwe beelden en gedachten. Joost bespreekt in zijn lezing de geschiedenis en de toekomst van ‘Dialogue with the Tools’ en stelt de vraag: is een dergelijke dialoog specifiek voor analoge video? In een Q&A wordt het publiek uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Sanneke Huisman geeft voorafgaand aan de lezing van Joost Rekveld een introductie over het project Digital Care van LIMA.

Gemotiveerd en geïnspireerd door wat de mens kan leren van machines en hoe kunst en wetenschap elkaar kunnen kruisen, maakt Joost Rekveld sinds 1991 abstracte films en lichtinstallaties. Om deze werken te creëren zoekt hij vaak naar oude en vergeten theorieën en geschiedenissen van wetenschap en technologie en creëert hij zijn eigen mechanische en optische instrumenten en software om met deze ideeën te experimenteren. Rekveld was van 2008 tot 2014 opleidingsdirecteur van de ArtScience Interfaculteit van het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en sinds 2017 is hij als artistiek onderzoeker verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Gent (KASK).

De lezing Dialogue with the Tools wordt gegeven in het kader van het Digital Care project van LIMA. Het project is ontwikkeld om antwoorden te zoeken op vragen over conservering en presentatie van digitale kunst in samenwerking met de partners V2_, Creative Coding Utrecht, MU en AKI ArtEZ.

Van 10 t/m 14 mei is in Tetem de tentoonstelling Digital Care: Jeep & Livinus van de Bundt and Steina, een productie van van LIMA en AKI ArtEZ te zien.

Joost Rekveld gives a lecture as part of the exhibition Digital Care: Jeep & Livinus van de Bundt and Steina in which he discusses the practice and process behind the two artists.

Media artist Joost Rekveld zooms in on the similarities between Livinus & Jeep van de Bundt and Steina in the lecture Dialogue with the Tools. Perhaps the most important similarity between the two artists is referred to as ‘Dialogue with the Tools’; a concept by Steina that ties in with Joost’s research. In such a dialogue, the ‘tool’ plays an active role as a partner in developing new images and thoughts. In his lecture, Joost discusses the history and future of ‘Dialogue with the Tools’ and asks the question: is such dialogue specific to analog video? In a Q&A, the audience is invited to join the conversation. Sanneke Huisman (art historian and curator at LIMA) will give an introduction about LIMA’s Digital Care project prior to Joost Rekveld’s lecture.

Motivated and inspired by what humans can learn from machines and how art and science can intersect, Joost Rekveld has been making abstract films and light installations since 1991. To create these works, he often seeks out old and forgotten theories and histories of science and technology and creates his own mechanical and optical instruments and software to experiment with these ideas. Rekveld was training director of the ArtScience Interfaculty of the Royal Conservatory and the Royal Academy of Arts in The Hague from 2008 to 2014, and since 2017 he has been an artistic researcher at the Hogeschool voor de Kunsten Gent (KASK).

The lecture Dialogue with the Tools is given in the context of LIMA’s Digital Care project. The project was developed to seek answers to questions about preservation and presentation of digital art in collaboration with partners V2_, Creative Coding Utrecht, MU and AKI ArtEZ.

From May 10 to 14, the exhibition Digital Care: Jeep & Livinus van de Bundt and Steina, a production from LIMA and AKI ArtEZ will be on view at Tetem.

Mastodon