Gratis

Opening: donderdag 11 oktober om 19:00 uur met een korte toelichting door de kunstenaars bij de werken die ze voor deze tentoonstelling hebben gemaakt.

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Do It Together Neighborhood

Zet dit event in mijn agenda
04-10-2018 12:10 19-07-2024 06:07 Amsterdam Do It Together Neighborhood <p>Woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede is zich aan het heroriënteren op haar rol in het beheer van de wijkvoorzieningen Prismare, Lumen en Stroinkshuis. Van woningbouwcorporaties wordt verwacht dat zij zich sterker concentreren op hun kerntaken; het beheren&#8230;</p> Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede is zich aan het heroriënteren op haar rol in het beheer van de wijkvoorzieningen PrismareLumen en Stroinkshuis. Van woningbouwcorporaties wordt verwacht dat zij zich sterker concentreren op hun kerntaken; het beheren van vastgoed voor mensen met lagere inkomens. Het beheer van de wijkvoorzieningen komt daardoor in de toekomst steeds meer in handen van bewoners en organisaties in de wijk te liggen.

Kunstenaars Françoise BraunArletta Elst en Bram Kuypers hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop bewoners en organisaties in de wijk deze nieuwe rol als organisator en regisseur van de eigen wijk op zich kunnen nemen en hebben gesprekken gevoerd met de gebruikers van de drie wijkvoorzieningen. De resultaten van dit onderzoek zijn te zien in de tentoonstelling Do It Together Neighborhood.

Françoise Braun heeft het beeldend object Rolling Together gemaakt dat mensen fysiek in staat stelt samen te werken aan een nieuw evenwicht. Arletta Elst heeft videoportretten, een lichtobject en de interactieve installatie Spectrum of White gemaakt. Met deze installatie kan het publiek – net als bij zelforganisatie – met verschillende teams een ideale samenwerking kan bepalen. Bram Kuypers heeft voor zijn installatie Home sweet home sweet home sweet home sweet home… geleende kopjes suiker als vertrekpunt genomen. Op deze manier onderzoekt hij fundamentele verbindingen, nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij de wijkbewoners.

Met Do It Together Neighborhood wil Tetem een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe denkbeelden over alternatieve systemen. Tetem opereert vanuit de overtuiging dat beeldende kunst een rol kan spelen bij maatschappelijke vraagstukken, en dat kunst een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de samenleving. Voor deze projecttentoonstelling zijn verschillende onderzoeksvragen gesteld: Wat zijn de kaders waarbinnen zelforganisatie kan plaatsvinden? Wat betekent deze transitie voor de functie van de wijkcentra? Wat wordt de nieuwe rol van de bewoners en organisaties in de wijk? Hoe kan een nieuwe rol voor De Woonplaats eruitzien?

DIT Neighborhood valt binnen Tetem’s programmalijn Living together with strangers, maar legt tegelijkertijd de verbinding met opvolger Walk-in Worlds.

Exploring-Lab: Zelfsturende wijk
Maak in aansluiting op de tentoonstelling DIT Neighborhood een zelfsturende wijk met behulp van 3D pennen. Je kunt vanuit bestaande grondpatronen of naar eigen inzicht een bijdrage ontwikkelen aan een zelfsturende wijk. Deze wijk groeit gedurende de tentoonstelling DIT Neighborhood. In het Exploring-Lab worden technieken en processen die een centrale rol spelen in de tentoonstellingen uitgelicht en omgezet in inloopworkshops op beginners en gevorderden niveau. Het Exploring-Lab is dagelijks van 13:30-16:30 uur geopend.

Educatieprogramma
Rondom deze tentoonstelling ontwikkelde Tetem, in samenwerking met Roombeek Cultuurpark Educatie, de workshop Do It Together School (VO onderbouw). Wat betekent het om zelfvoorzienend en zelfsturend te zijn? Hoe komen kunstenaars tot een presentatie? Hoe kun je je eigen school zelfvoorzienend maken? De leerlingen krijgen een rondleiding door DIT Neighborhood en gaan daarna aan de slag met het ontwerpen en presenteren van een poster met ideeën om hun eigen school zelfvoorzienend te maken. De workshop is te boeken via Roombeek Cultuurpark Educatie.

Publieksinformatie Do It Together Neighborhood

Mastodon