E-book uitgebracht n.a.v. tentoonstelling Reflecties!

Vorig jaar hadden we in Tetem de tentoonstelling Reflecties in samenwerking met de Universiteit Twente. De tentoonstelling stelde de vraag in hoeverre technieken als artificial intelligence (AI) en machine learning technology (MLT) ons leven verbeteren en ons als mens gelukkiger maken. Deelnemers aan de tentoonstelling konden met behulp van persoonlijke reflectievragen de werking en betekenis van AI en MLT technologieën ontdekken. AI-experts verwachten dat tegen 2060 de machine in álle domeinen de mens de baas zal zijn. Maar als mensen niet langer nodig zijn vanwege hun cognitieve of artistieke vaardigheden, waar zijn we dan nog wél voor nodig? Om als mens in 2060 nog gelukkig te kunnen zijn is het nodig dat we nu nadenken over onze digitale toekomst, over de relatie tussen mens en machine en over onze menselijke waardigheid binnen dit geheel. De tentoonstelling werd samengesteld door UT prof. dr.ir. Mieke Boon en vormgegeven door kunstenaar Jan Merlin Marski.

Universiteit Twente heeft naar aanleiding van de tentoonstelling in Tetem een e-book uitgebracht: Artificiële Intelligentie (AI) in de samenleving en de vraag naar menselijke waardigheid. Het boek (dat zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar is) geeft een uitgebreide beschrijving van de acht installaties van de tentoonstelling. De installaties vormen een verhaallijn over artificiële intelligentie (AI) en zelflerende systemen (machine-learning technology, MLT) in de toekomstige samenleving. Bij elke installatie zijn ook de reflectievragen opgenomen. Daarnaast bevat het boek een zestal interessante essays over AI in de samenleving. De essays belichten het onderwerp van verschillende kanten; de beloften, de ongebreidelde kansen en mogelijkheden, maar ook de keerzijde van een wereld waarin technologie steeds meer van ons overneemt. Het boek is een aanrader voor iedereen die meer over AI en MLT wil weten en biedt de nodige reflectie en verdieping!

E-book AI in de samenleving NL
E-book AI in society EN

In response to the exhibition Reflections in Tetem, the University of Twente has published an e-book: Artificial Intelligence (AI) in Society and the Demand for Human Dignity. The book offers the necessary reflection and depth, and it is a must for anyone who wants to dig deeper on AI and machine-learning technology.

Last year, we had the Reflections exhibition in Tetem, in collaboration with the University of Twente. The exhibition posed the question of to what extent the developments, such as artificial intelligence (AI) and machine learning technology (MLT), improve our lives and make us happier as humans. Visitors of the exhibition were able to discover the meaning and operation of AI and MLT, through the installations that form a storyline about these technologies in the future society. Each installation also included self-reflective questions about our digital future, the relationship between us and the machines, and our human dignity within this whole. AI experts predict that, by 2060, machines will rule over humans in all domains. But if people are no longer needed for their cognitive or artistic skills, what are we still needed for? The exhibition was curated by UT prof. Dr.ir. Mieke Boon and designed by artist Jan Merlin Marski.

In response to the exhibition in Tetem, the University of Twente has published an e-book: Artificial Intelligence (AI) in Society and the Demand for Human Dignity. Available in both Dutch and English, the book provides an extensive information on the eight installations showcased in the exhibition. In addition, the book contains six thought-provoking essays about AI in society. The essays shed light on the subject from different angles, such as the promises, the unbridled opportunities, and possibilities. But they also illustrate the downsides of a world, where technology is increasingly taking over us. The book offers the necessary reflection and depth, and it is a must for anyone who wants to know more about AI and MLT!

E-book AI in society EN

Mastodon