Gratis
Klik hier om een tijdslot te reserveren

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:30-17:00 uurBezoek zonder reservering is mogelijk. Houd er rekening mee dat de bezoekers met een reservering voorgaan.
Pay what you want, restitutie is niet mogelijk.
Leeftijd: vanaf 8 jaar onder begeleiding. De voertaal is Engels.
In de tentoonstelling is een camera met live feed aanwezig die de online bezoekers op Twitch zicht geeft op de fysieke expositieruimte.De videobeelden worden niet door Tetem opgenomen of opgeslagen.

Online meedoen?
Klik hier om als Bird live op Twitch door de tentoonstelling te navigeren

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Eclipse: a new chapter based in False Mirror

Zet dit event in mijn agenda
29-07-2021 12:07 21-07-2024 12:07 Amsterdam Eclipse: a new chapter based in False Mirror Hoe zou het leven van mensen eruit zien in volledig virtuele werelden? Kunstenaars Ali Eslami en Mathilde Renault nodigen deelnemers uit voor een unieke sociale ervaring en interactie in de virtuele wereld van Eclipse. Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Hoe zou het leven van mensen eruit zien in volledig virtuele werelden? Kunstenaars Ali Eslami en Mathilde Renault nodigen in de tentoonstelling Eclipse het publiek uit voor een unieke sociale ervaring en (post) menselijke interactie. De tentoonstelling is ontwikkeld voor Tetem en voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de oneindige virtuele wereld van False Mirror. Je kunt het werk zowel fysiek als online ervaren en ook met anderen delen.

Ali Eslami is een Virtual Reality kunstenaar die met interactieve ervaringen de beperkingen van fysieke ruimte, tijd en lichaam en mogelijke toekomstvisies onderzoekt. Mathilde Renault is beeldend kunstenaar die met haar werken onderzoek doet naar afstanden middels zintuigelijke ervaringen.

False Mirror is een virtuele wereld die continu groeit en zich telkens hervormt. Het nieuwe hoofdstuk Eclipse onderzoekt het samenleven van verschillende entiteiten zonder belemmeringen van taal, geografie en sociale hiërarchie. Eclipse geeft tegenwicht aan technologische ontwikkelingen die puur gericht zijn op commerciële toepassingen door te speculeren over nieuwe, vrije digitale ruimtes. Dit krijgt vorm in een virtual reality-universum dat fundamentele en existentiële vragen oproept. Hoe gaan wij om met de aanwezigheid van ‘de ander’? In hoeverre kunnen wij andere entiteiten om ons heen werkelijk kennen? Wie bepaalt het ontwerp van het samenleven in de virtuele wereld? En hoe verhouden wij ons tot (virtuele) ruimte en tijd?

Alless, Lena en Bird
In de fysieke expositieruimte in Tetem kiezen deelnemers welk karakter ze in Virtual Reality (VR) willen zijn. Alless is een wezen met een voorkeur voor orde. Dit karakter creëert ruimtes en instrumenten om emoties te beheersen. Lena is een organische vorm met een voorkeur voor chaos. Dit karakter heeft de macht om natuurlijke krachten en gebeurtenissen te controleren. Alless en Lena bewegen zich door de virtuele wereld op verschillende niveaus van bewustzijn. Ze kunnen elkaar niet zien, ze vinden enkel de sporen van elkaars aanwezigheid. Door die te volgen en te analyseren, kunnen ze de gedachten en gevoelens van de ander ontcijferen. Alless en Lena geven het begrip ‘diversiteit’ een andere invulling door de sociale aspecten in de virtuele realiteit te verkennen en door te verbeelden hoe twee post-mensen elkaar kunnen ontmoeten. De ander is immers geen variant van onszelf, maar bestaat in een geheel andere realiteit. Het publiek kan er ook voor kiezen om een derde karakter te belichamen genaamd Bird. Bird observeert de werelden van Alless en Lena en kan de interactie met hen aangaan door berichten en sporen in de VR wereld achter te laten. Als Bird navigeer je vrijuit binnen de virtuele werelden en krijg je een breder perspectief op de realiteit van False Mirror. Dit kan zowel in de tentoonstellingsruimte als online via het live streaming-platform Twitch.

De tentoonstelling is ontwikkeld binnen Tetem’s programmalijn Society 5.1 en het onderliggende thema Aesthetic Paradoxes. Daarmee onderzoekt Tetem, samen met kunstenaars, de rol van esthetiek en verbeelding in het ontwerp van technologieën en de acceptatie van nieuwe technologieën en ideologieën. De tentoonstelling van Ali Eslami en Mathilde Renault is te zien van 29 juli 2021 t/m 27 februari 2022. Voor meer informatie en documentatie over False Mirror bezoek FalseMirror.net.

Eclipse is genomineerd voor de Dutch Design Awards 2021 in de categorie Data & Interaction! Klik hier voor meer informatie en het juryrapport. De tentoonstelling maakte tevens deel uit van GOGBOT festival en Museumnacht Enschede 2021.

In a virtual world, how would new forms of (post)humans coexist? Artists Ali Eslami and Mathilde Renault invite you to an unprecedented human interaction and social experience in Eclipse, a new chapter based in the virtual world of ‘False Mirror’. Eclipse is a hybrid exhibition, available to experience both physically in Tetem and online. It offers participants a shared experience where they discover the extent of their physicality as well as the result of their interaction with one another.

Ali Eslami is a Virtual Reality artist whose works in interactive experiences question the restraints of physical space, time and body while articulating possible futures. Mathilde Renault is a visual artist whose works investigate and speculate upon remote geographies through sensory experiences.

False Mirror is a world born in virtual reality that is continuously growing and reshaping itself. The exhibition Eclipse adds a new chapter to this world. Through Virtual Reality, the exhibition explores radically new ways of cohabitation by erasing the barriers of language, geography and social hierarchy. While technological developments serve more and more commercial interests, Eclipse suggests rethinking digital spaces. Whether you participate hands-on or just observe, you will reflect on the fabric of our lived reality. How do we deal with the presence of ‘the other’? To what extent can we really know other entities around us? Who determines the design of living together in the virtual world? And how do we relate to (virtual) space and time?

Alless, Lena and Bird
Inside the physical space in Tetem, visitors can choose which character in Virtual Reality (VR) they want to embody. Alless is a being who leans towards order and who creates spaces and tools with a tendency to counter his emotions. Lena is a fluid form inclined to chaos who controls natural forces and dynamics of events. Although these two characters can’t see each other, as they move through different levels of consciousness, they can find traces of each other’s presence that allow them to decipher the other being’s inner-space. Visitors can also choose to be a third form of agency called Bird. Bird observes and interacts with the VR characters Alless and Lena by leaving traces and messages to both characters. The Bird view provides users a wider perspective on the reality of ‘False Mirror’ while allowing them to freely navigate within this world. The Bird can interact both in the exhibition space and online using the live streaming-platform Twitch.

The exhibition is developed within Tetem’s program theme Society 5.1 and the underlying chapter Aesthetic Paradoxes. Tetem investigates, together with artists, the role of aesthetics and imagination in the design of technologies and the acceptance of new technologies and ideologies. Eclipse can be seen between the dates July 29, 2021 and February 27, 2022. For more information and documentation about False Mirror visit: FalseMirror.net.

Eclipse has been nominated for the Dutch Design Awards 2021 in the category Data & Interaction! Click here for more information and the jury report. The exhibition was also part of GOGBOT festival and Museum Night Enschede 2021.

Practical information:

Click here to book a time slot in Tetem

Opening hours: Wednesday to Sunday from 13:30-17:00.
Price: Pay what you want
Refund is not possible.
The experience is suitable for ages 8 and up, under supervision.
The language of instructions is English.
Please note: visits without reservation are possible within the indicated opening hours.
Keep in mind that visitors with a reservation have priority.
Live camera feed in the exhibition:
The exhibition features a camera with a live feed that provides online visitors on Twitch with a view of the physical exhibition space.
The video images are not recorded or saved by Tetem.

Want to join the experience online?
Click here to participate as a Bird live on Twitch

Mastodon