Digital storytelling

Tetem is initiator, producent en partner in cultuureducatieprojecten. Het onderwijs in kunst en cultuur heeft de toekomst. Daar worden de talenten opgeleid die later een voortrekkersrol kunnen vervullen in de creatieve kennissamenleving.

In de educatielijn Digital storytelling maken de kinderen kennis met de wereld van de digitale cultuur, die door de opkomst van nieuwe technologieën sterk in verandering is. Op school worden twee media-installaties opgebouwd. De kinderen ondergaan een immersieve ervaring door zélf de interactie aan te gaan met de kunstwerken. Ze ervaren wat interactieve kunst is en zien hoe een kunstwerk een verhaal vertelt. De kinderen verdiepen zich in storytelling en digitale technieken en vertellen hun eigen verhaal met behulp van stopmotion.

De educatielijn Digital storytelling richt zich op het primair onderwijs. In de educatiegids is aanvullende informatie te vinden over de wijze waarop dit programma geboekt kan worden.

Mastodon