Driedimensionaal design

Tetem is initiator, producent en partner in cultuureducatieprojecten. Het onderwijs in kunst en cultuur heeft de toekomst. Daar worden de talenten opgeleid die later een voortrekkersrol kunnen vervullen in de creatieve kennissamenleving.

In de educatielijn Driedimensionaal design maken leerlingen kennis met de wereld van 3D en Virtual Reality (VR). Ze leren hoe de technieken werken en hoe je zélf een ontwerp maakt. Ook leren ze een eigen virtuele wereld bouwen. Leerlingen ontdekken dat de échte creativiteit achter deze nieuwe technieken zit in het ontwerp.

Tijdens de workshops die te maken hebben met ‘3D print & VR design’ werken we met het programma Doodle 3D, Tinkercad, Blender, CoSpaces of Insta360.

De workshops kunnen goed gecombineerd worden met een bezoek aan het FabLab in Tetem. In aansluiting op de workshop krijgen kinderen dan een rondleiding door het FabLab en zien hoe professionals werken met 3D- en VR technieken.

Er is een educatielijn gericht op het primair onderwijs en een voor het voortgezet onderwijs. In de educatiegids is aanvullende informatie te vinden over welke workshops geschikt zijn voor welke leeftijdsgroepen en informatie over hoe dit programma geboekt kan worden.

Mastodon