Gratis

Gabey Tjon a Tham

Zet dit event in mijn agenda
11-04-2020 12:04 13-06-2024 10:06 Amsterdam Gabey Tjon a Tham Gabey Tjon a Tham ontwikkelt momenteel een nieuw werk voor Tetem vanuit haar onderzoek naar technologie en tijd. Hiervoor maakt ze voor het eerst een werk voor de virtuele ruimte. Hoe verhouden de fysieke en virtuele wereld zich tot elkaar? , ,

In haar werk zoekt Gabey Tjon a Tham de grenzen op van kunst, natuur en technologie. Ze transformeert ruimtes tot zintuiglijke omgevingen door middel van kinetische machines, licht en geluid. Voor haar installaties onderzoekt Gabey complexe systemen uit zowel de natuur als onze digitale wereld om unieke choreografieën te maken die inspelen op de verbeelding van de waarnemer. Zij ziet daarbij de natuur en het digitale als onderdeel van een onafgebroken cyclus waarbij het een het ander beïnvloedt en andersom.

Gabey Tjon a Tham ontwikkelt momenteel een nieuw werk voor Tetem vanuit haar onderzoek naar technologie en tijd. Hiervoor maakt ze voor het eerst een werk voor de virtuele ruimte. Hoe verhouden de fysieke en virtuele wereld zich tot elkaar? Uitgangspunt is het concept van fluïditeit en om digitale processen te verbinden met het natuurlijke. Een element van chaos kan de meetbare en strikt geprogrammeerde eenheden van tijd doorbreken.

Onze huidige menselijke ervaring van tijd bestaat niet zonder de tijd die verborgen zit in digitale technologieën. Mechanismen die bestaan uit algoritmes, geoptimaliseerd voor efficiëntie en het mede construeren van onze geleefde ervaringen. Deze complexiteit zorgt ervoor dat tijd en ruimte gefragmenteerd zijn en het individu mogelijk ontheemd raakt van zijn omgeving doordat we ons steeds minder in een gezamenlijke fysieke gedeelde realiteit bevinden.

“De fysieke ervaring zal voor mij nooit vervangen kunnen worden door het virtuele. Wel ben ik nieuwsgierig naar welke andere mogelijkheden de virtuele ervaring ons kan geven. Zoals werelden creëren die binnen de wetten van de natuur niet mogelijk zijn, maar ook nieuwe sociale structuren van verbondenheid tussen mensen. Hoe kan ik de hybride eigenschappen van het digitale domein zo verbeelden dat wij ons als mens eraan kunnen relateren? Ruimtes die zowel open als gesloten zijn, die beschermen tegen de buitenwereld, maar tegelijk verbindingen aangaan met anderen en de omgeving daarbuiten. Hoe kan ik mijn bekende werkwijze omdraaien door bijvoorbeeld meerdere fysieke ruimtes met elkaar te verbinden en met het virtuele? Tijdens de ontwikkelweek in Tetem experimenteerde ik met Augmented Reality, waarbij 3D gemaakte objecten en animaties in de fysieke omgeving verschenen via het scherm van mijn telefoon. Ik koos voor sferische vormen als een bubbel of vallende sneeuw die ik zodanig bewerkte dat je er nog doorheen kunt kijken. Hybride vormen die de grens tussen de fysieke en digitale wereld op een natuurlijke manier in elkaar laten overlopen.”

In september 2020 heeft Gabey deelgenomen aan een ontwikkeltraject in Tetem waarbij ze in het FabLab experimenteerde met de mogelijkheden van Augmented en Virtual Reality en hoe deze techniek in te zetten om haar onderzoek in de digitale wereld te verbeelden. Gabey ziet de virtuele ruimte als een natuurlijke vervolgstap in haar artistieke praktijk. Deze technologie geeft haar de mogelijkheid om het onzichtbare zichtbaar en het onmogelijke mogelijk te maken, zoals de beweging van water.

Luister hier naar een interview met Gabey voor Mistery Motley's radioprogramma Kunst is Lang.

Gabey en Tetem werkten al eerder samen; in 2018 maakte Gabey een doorontwikkeling van haar werk The Monads in opdracht van Tetem.

Mastodon