Gratis

Openingstijden tijdens GOGBOT: 7 t/m 10 september elke dag van 11:00-18.00 uur
Pay what you want
Klik hier voor het festivalprogramma

 

GOGBOT: Feed Your Head – Drugs & AI

Zet dit event in mijn agenda
07-09-2023 11:09 25-05-2024 03:05 Amsterdam GOGBOT: Feed Your Head – Drugs & AI Verschillende locaties, ,

Van 7 t/m 10 september 2023 vindt in Enschede de twintigste editie plaats van kunst- en technologiefestival GOGBOT. Het thema van dit jaar is Feed Your Head / Drugs & AI. Er is een uitgebreid – grotendeels gratis – programma met een wetenschappelijk symposium, tentoonstellingen, kunst in de openbare ruimte, optredens en een muziekprogramma met live optredens en afterparties.

GOGBOT verkent met het thema Feed Your Head / Drugs & AI het spanningsveld tussen de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en drugs. Drugs zijn als technologie: ze zijn niet neutraal. Ze kunnen niet los worden gezien van hun context en kunnen zowel voor het goede als het kwade gebruikt worden. GOGBOT belicht zowel technologie als drugs vanuit twee perspectieven: als een ongezond instrument voor de machthebbers, maar ook als een middel dat ontsnapping kan bieden. Het festival onderzoekt op een originele, visionaire en avant-gardistische manier de nieuwste technologische ontwikkelingen en roept op tot reflectie, debat en een kritische houding ten opzichte van onze leefomgeving.

GOGBOT vindt plaats van 7 t/m 10 september 2023 op verschillende locaties in de binnenstad van Enschede en in Tetem in Roombeek. In Tetem is de tentoonstelling LIQUID DREAMS van Annika Kappner onderdeel van het festival. LIQUID DREAMS biedt een unieke kans om de intrigerende wisselwerking tussen menselijke en minerale intelligentie te ervaren. De meeslepende installatie verkent holistische manieren om je als mens te verhouden tot AI en biedt een kritisch en poëtisch perspectief op de rol van technologie.

Tetem is tijdens GOGBOT van 7 t/m 10 september elke dag geopend van 11:00-18.00 uur. De toegang is pay what you want. Combineer je bezoek met het Tetem Café voor een smakelijke vegetarische lunch of een goede koffie met een lekker taartje.

Lees meer over het festivalprogramma op gogbot.nl!

From 7 – 10 September 2023 the twentieth edition of art & technology festival GOGBOT will take place in Enschede, the Netherlands. This year’s theme is Feed Your Head / Drugs & AI. There is an expansive – mostly free – program with a scientific symposium, exhibitions, art in the public space, performances, and a music program with live performances and afterparties.

With the theme Feed Your Head / Drugs & AI, GOGBOT explores the tension between the rise of artificial intelligence (AI) and drugs. Drugs are like technology: they are not neutral. They cannot be separated from their context and can be used for both good and evil. GOGBOT highlights both technology and drugs from two perspectives: as an unhealthy tool for those in power, but also as a means of escape. The festival explores the latest technological developments in an original, visionary and avant-garde way and calls for reflection, debate and a critical attitude toward our living environment.

GOGBOT will take place from September 7 to 10, 2023 at various locations in downtown Enschede and at Tetem in Roombeek. In Tetem, the exhibition LIQUID DREAMS by Annika Kappner is part of the festival. LIQUID DREAMS offers a unique opportunity to experience the intriguing interplay between human and mineral intelligence. The immersive installation explores holistic ways for humans to relate to AI and offers a critical and poetic perspective on the role of technology.

Tetem will be open every day from 11 a.m. to 6 p.m. during GOGBOT from Sept. 7 to 10. Admission is pay what you want. Combine your visit with the Tetem Café for a tasty vegetarian lunch or a good coffee and cake.

Read more about the festival program at gogbot.nl!

Mastodon