Gratis

Hybride event
Zaterdag 11 september van 18:00-19:00 uur fysiek in Tetem, deels online via twitch.tv/affectlab en deels via een telefoonlijn.
Het eerste deel van het event wordt ook gestreamd tijdens GOGBOT op het Stationsplein in Deep State 9 area
Meld je aan via affectlab.org/hybrid-spaces om mee te doen aan dit experiment! Je krijgt daarna verdere instructies.
Deelname: gratis
Max bezoekers in Tetem: 25
Voertaal: Engels

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Hybrid Spaces: The Gossip

Zet dit event in mijn agenda
11-09-2021 06:09 22-04-2024 06:04 Amsterdam Hybrid Spaces: The Gossip Op 11 september kan je zowel fysiek in Tetem als online The Gossip beleven, een speels experiment in de vorm aan van een intieme audio-ervaring tussen twee personen. Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Word onderdeel van het onderzoeksproject Hybrid Spaces door mee te doen aan het experiment The Gossip, een intieme audio-ervaring. affect lab onderzoekt hiermee, samen met Tetem, hoe we betekenisvolle en intieme ontmoetingen kunnen creëren tussen het fysieke en online publiek.

Op 11 september kan je zowel fysiek in Tetem als online The Gossip beleven. Dit speelse experiment neemt de vorm aan van een intieme audio-ervaring tussen twee personen. In de huidige pandemie zijn bijzondere ontmoetingen onbekend terrein geworden. Door deelname aan het experiment onderzoek je samen met de makers de kracht van de intimiteit die tussen twee onbekenden kan ontstaan, zoals flirterige uitwisselingen of een directe vorm van vertrouwdheid. Doel is om een waardevolle kennismaking te laten ontstaan tussen het fysieke en online publiek van Tetem. Na afloop van The Gossip wordt jouw feedback gevraagd, die de makers gaan gebruiken om dit experiment door te ontwikkelen.

Hoe werkt het?
The Gossip vindt fysiek plaats in Tetem, maar tegelijkertijd ook online. Je krijgt eerst een korte introductie via twitch.tv/affectlab en vervolgens een telefoonnummer waarmee alle deelnemers tegelijkertijd kunnen inbellen. Via deze telefoonlijn start het experiment, alwaar zich de gehele ervaring zal afspelen.

Wil je meedoen? Meld je dan aan bij affect lab via affectlab.org/hybrid-spaces. Geef daarbij aan of je fysiek in Tetem of online mee wilt doen. In Tetem geldt een maximum aantal bezoekers.

Over Hybrid Spaces
Hybrid Spaces is een design research project van affect lab, een creatieve studio gerund door Klasien van de Zandschulp en Natalie Dixon. Hybrid Spaces is een experiment in hybride performances en hybride omgevingen. Het project onderzoekt hoe waardevolle, impactvolle en betekenisvolle verbindingen tussen online en fysiek publiek kunnen worden gecreëerd.

Hybride experimenten in samenwerking met Tetem
The Gossip is een opvolging van het onderzoek van Klasien van de Zandschulp naar onverwachte ontmoetingen tijdens haar Ontwikkelweek in Tetem. In samenwerking met Tetem presenteert Hybrid Spaces dit jaar twee hybride experimenten. Het eerste is The Gossip, dat geïnitieerd is in het kader van het STRP Festival 2021 en door Hybrid Spaces samen met partners doorontwikkeld wordt tijdens een zoektocht naar hybride ontmoetingen. Het experiment op 11 september is ontwikkeld in samenwerking met curator Faye Kabali-Kagwa en Arjan Scherpenisse. Het tweede experiment van Hybrid Spaces is een hybride dansavond met DuoDisco. Meer hierover wordt dit najaar bekend gemaakt via de website van Tetem.

VR Talk van Ali Eslami live in Eclipse
Als toekomstige mensen (of post-mensen) ooit in volledig virtuele werelden zullen leven, hoe zal hun leven er dan uitzien? Welke vormen van leven en communicatie zijn er mogelijk in virtuele ruimtes? Voorafgaand aan The Gossip kun je de live VR talk van kunstenaar Ali Eslami bijwonen in Tetem’s nieuwe tentoonstelling Eclipse. In de tentoonstelling kunnen deelnemers met elkaar communiceren door verschillende entiteiten binnen VR te belichamen en als Birds de interactie met hen aangaan, zowel fysiek in Tetem als online. Tijdens zijn VR talk neemt Ali Eslami het fysieke en online publiek mee op reis door de virtuele werelden van Eclipse, terwijl hij nieuwe en radicale vormen van ruimte, tijd en lichaam verkent. Klik hier voor meer informatie.

Become part of the Hybrid Spaces research project by participating in The Gossip experiment, an intimate audio experience created by affect lab. affect lab investigates, together with Tetem, how we can create meaningful and intimate encounters between the physical and online audience. On 11 September you can experience The Gossip both in Tetem and online.

While unexpected encounters have become uncharted territory in the current pandemic, this playful experiment takes the form of a private audio experience between two people. By participating, you and the makers explore the power of the intimacy that can arise between two strangers, whether it’s flirtatious exchanges or a direct form of familiarity. The experiment aims to create a valuable connection between the online and physical audiences of Tetem. At the end of this experiment, your feedback will be requested so that the makers can use it to further develop the project.

How does it work?
In this experiment, participants first receive a short introduction via twitch.tv/affectlab and then a phone number that everyone can dial in at the same time. The experiment starts via this telephone line, where the entire experience will take place.

Do you want to participate in The Gossip? Sign up at affectlab.org/hybrid-spaces.
Please indicate whether you want to participate physically or online as there is a limit on the number of visitors in Tetem.
This event is in English.

About Hybrid Spaces
Hybrid Spaces is a design research project by affect lab, a creative studio run by Klasien van de Zandschulp and Natalie Dixon. Hybrid Spaces is an experiment in hybrid performances and environments. This research project investigates how to create valuable, impactful and meaningful connections between online and physical audiences.

Hybrid experiments in collaboration with Tetem
The Gossip is a follow-up to Klasien van de Zandschulp’s research into unexpected encounters during a Development week in Tetem. In collaboration with Tetem, Hybrid Spaces presents two hybrid experiments this year. The first is The Gossip, which was initiated in the context of the STRP Festival 2021 and is being further developed by Hybrid Spaces together with partners. The experiment on 11  September was developed in collaboration with curator Faye Kabali-Kagwa and Arjan Scherpenisse. Hybrid Spaces’ second experiment is a hybrid dance evening with DuoDisco. More information about this will be announced in Autumn on Tetem’s website.

VR Talk by Ali Eslami live in Eclipse
Prior to The Gossip, you can attend the live VR Talk of artist Ali Eslami during Tetem’s new exhibition Eclipse. If future humans (or post-humans) ever live in fully virtual worlds, what would their lives be like? What forms of life and communication are possible in virtual spaces? In Eclipse, participants can interact with each other by embodying two different entities within VR or interacting with these entities as observing Birds, both physically in Tetem and online. During his VR talk, Ali Eslami takes both physical and online visitors on a journey through the virtual worlds of Eclipse as he explores new and radical forms of space, time, and body. Click here for more information.

Mastodon