Gratis
Ars Electronica
Ars-Electronica-Straße 1
4040 Linz, Oostenrijk

Open deze route in je routeplanner

I want to delete it all, but not now @Ars Electronica 2023

Zet dit event in mijn agenda
06-09-2023 12:09 14-06-2024 12:06 Amsterdam I want to delete it all, but not now @Ars Electronica 2023 Ars Electronica, Ars-Electronica-Straße 1, 4040 Linz

De productie ‘I want to delete it all, but not now’ van Roos Groothuizen, welke in 2021 in Tetem te zien was, is doorontwikkeld voor het Ars Electronica Festival in Linz.

Ars Electronica is het grootste festival in Europa op het gebied van kunst, technologie en samenleving. Het festival vindt plaats in Linz in Oostenrijk van 6 tot 10 september. Het thema van het festival dit jaar is de vraag: “Who owns the truth?”. Het richt zich direct op onderwerpen van deze tijd: waarheid en eigendom, interpretatieve autoriteit en soevereiniteit.

‘I want to delete it all, but not now’ is een speelse, conceptuele escape room van mediakunstenaar Roos Groothuizen waarin we onze persoonlijke keuzes verkennen om aan de data-industrie te ontsnappen. Apps, videoplatforms en social media zijn een essentieel onderdeel geworden van ons dagelijks leven. De schaduwzijde hiervan is dat ons online gedrag continu wordt geregistreerd en doorverkocht en dat we eigenlijk geen idee hebben waarvoor we toestemming geven. We hebben allemaal wel eens gedacht om offline te gaan of alternatieven te verkennen, maar wat houdt ons tegen?

Het werk van Roos Groothuizen kan tijdens Ars Electronica worden ervaren in de thema expositie (Co)Owning More-than-Truth. Kijk hier voor meer informatie.

Roos Groothuizen’s production ‘I want to delete it all, but not now’, which was shown at Tetem in 2021, has been further developed and will be on show at  Ars Electronica Festival in Linz.

Ars Electronica is the largest festival in Europe for art, technology and society. It takes place in Linz, Austria from September 6th to 10th. The main question posed this year at the event is: “Who owns the truth?”. It aims directly to topics of our time: truth and ownership, interpretive authority and sovereignty.

‘I want to delete it all, but not now’ is an unsolvable escape game by media artist Roos Groothuizen that challenges our personal motives for escaping the data industry. Apps, platforms and social media have become an essential part of our daily lives. The downside is that our online behavior is continuously being registered and resold and we have basically no idea what we are giving permission for. We all have thought about going offline or exploring alternatives, but that has not led to any action so far. What is holding us back?

Roos Groothuizen’s work can be experienced during Ars Electronica in the theme exhibition (Co)Owning More-than-Truth. Read more here.

Mastodon