Gratis

Infected Memes webzine

Zet dit event in mijn agenda
12-04-2020 12:04 19-06-2024 08:06 Amsterdam Infected Memes webzine Met Infected Memes webzine onderzoeken we memes - nieuwe ideeën of ideeënstelsels, technieken of andere menselijke vindingen die zich volgens een viraal informatiepatroon verspreiden - en kijken welke bijdrage deze kunnen leveren aan een culturele evolutie. , ,

“This storm will pass. But the choices we make now could change our lives for years to come”. In het artikel The world after coronavirus beschrijft historicus Yuval Noah Harari voor welke fundamentele keuzes we door de coronacrisis staan. De beslissingen die individuen en overheden de komende weken nemen zullen de wereld van de toekomst vormgeven. De beslissingen zullen impact hebben op ons gezondheidssysteem, de economie, de politiek en het cultuurstelsel. Het jaar 2020 zal een kantelpunt worden in de geschiedenis. Er is een grote kans dat we het verleden straks gaan indelen in het pre-corona, het corona en het post-corona tijdperk.

Als samenleving staan we voor fundamentele keuzes. Hoever gaan we in het opschalen van de medische noodvoorzieningen? Laten we nieuwe technologieën toe in de samenleving, omdat het risico van niets doen groter is dan het invoeren van nog niet doorontwikkelde technologie? Hoe ver gaan we in het opleggen van restricties aan mensen? Verleggen we onze ethische waarden en normen ten aanzien van individuele privacy om zo een veiliger samenleving te creëren? En is een beslissing die nu onder druk wordt doorgevoerd later nog terug te draaien?

Er wordt verschillend gereageerd op de crisis. Sommigen zijn ervan overtuigd dat alleen wereldwijde solidariteit ons kan helpen. Maar je hoort ook het tegengeluid waarin gepleit wordt voor een nationalistisch isolement. De keuzes die we hierin maken zijn van essentieel belang voor de wijze waarop de samenleving in het post-corona tijdperk kan worden vormgegeven.

Het Chinese woord voor ‘crisis’ bestaat uit de twee tekens ‘Wei’ en ‘Ji’ die respectievelijk ‘gevaar’ en ‘kans’ betekenen. De ontwikkelingen in de samenleving maken deze dualiteit goed zichtbaar. Naast al het leed dat het COVID-19 virus veroorzaakt zie je dat de huidige crisis ook tot creatieve oplossingen, kansen en innovaties leidt.

In deze periode van ‘Wei-Ji’, presenteert Tetem ‘Infected Memes’; een webzine waarin we in beeld brengen wat de gevaren, maar ook wat de kansen zijn van de coronacrisis waarin we ons wereldwijd bevinden. Wat is de invloed op ons handelen, ons denken en onze gevoelens nu we leven in een tijd van besmettingsgevaar en quarantaine? We onderzoeken memes - nieuwe ideeën of ideeënstelsels, technieken of andere menselijke vindingen die zich volgens een viraal informatiepatroon verspreiden - en kijken welke bijdrage deze kunnen leveren aan een culturele evolutie.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de Nieuwsbrief Specials onderaan de website.

 

Mastodon