Jacco Borggreve presenteert Ever it Takes tijdens POM-conferentie

Zet dit event in mijn agenda
03-08-2021 12:08 14-06-2024 01:06 Amsterdam Jacco Borggreve presenteert Ever it Takes tijdens POM-conferentie Jacco Borggreve zal tijdens de POM-conferentie in Berlijn zijn project Ever it Takes presenteren. Naast de presentatie zal hij ook een performance geven en wordt zijn paper gepubliceerd. , ,

Jacco Borggreve zal tijdens de POM-conferentie in Berlijn zijn project Ever it Takes presenteren. Naast de presentatie zal hij ook een performance geven en wordt zijn paper gepubliceerd.

De centrale onderzoeksvraag van de POM-conferentiereeks (Politics of The Machine) is hoe de ‘machine’ en technologie de artistieke en culturele productie en onze perceptie van de wereld beïnvloeden en contextualiseren. Ook is de conferentie gericht op het onderzoeken van de geschiedenis, theorieën en praktijken van machines en technologieën tussen en buiten verschillende disciplines. POM probeert de heersende ideeën in de wetenschappen en geesteswetenschappen te bevragen. Kritische betrokkenheid en empowerment van activiteiten in het veld van creatieve productie op het gebied van cultuur, technologie en omgeving staan centraal.

Ever it Takes is een kunstwerk waarin Jacco Borggreve hagedisseneieren uitbroedde tijdens de Summer Sessions residency in V2 in 2020. Ever it Takes is een poging om een ​​relatie van verantwoordelijkheid en zorg tot stand te brengen, in navolging van de ideeën van Donna Haraway over ‘making kin’ (Donna Haraway, Staying with the Trouble, 2016). Door onderlinge afhankelijkheid te erkennen, functioneert Ever it Takes als een ‘natuurlijk-culturele symbiose’ van kunstenaar, dier, machine en kunstwerk. Het werk is een vorm van materiële speculatie die nieuwe vormen van zorg uitvindt, waarbij onwaarschijnlijke samenwerkingen worden gepresenteerd als een voorstel voor mogelijke toekomsten en ongeloofwaardige, maar reële, scenario’s.

Jacco Borggreve is in september 2020 gestart met zijn ontwikkelingstraject in het kader van de Nieuwe Makers Regeling van de provincie Overijssel. Jacco werkt onder begeleiding van Tetem gedurende 1,5 jaar aan de ontwikkeling van nieuw werk.

De POM-conferentie vindt plaats van 13 t/m 18 september in Berlijn. De conferentie zal deels online te volgen zijn. Meer informatie is te vinden op de website.

Jacco Borggreve will present his project Ever it Takes during the POM (Politics of The Machine) conference in Berlin. In addition to the presentation, Jacco will also give a performance and his paper will be published.

The central research question of the POM conference series is how the ‘machine’ and technology influence and contextualize artistic and cultural production and our perception of the world. Also, the conference is aimed at examining the history, theories and practices of machines and technologies across and beyond different disciplines. POM tries to question the prevailing ideas in the sciences and humanities. Critical involvement and empowerment of activities in the fields of creative production, culture, technology and environment are central.

Ever it Takes is an artwork in which Jacco Borggreve hatched lizard eggs during the Summer Sessions residency in V2 in 2020. It is an attempt to establish a relationship of responsibility and care, following Donna Haraway’s ideas about ‘making kin’ (Donna Haraway, Staying with the Trouble, 2016). By recognizing interdependence, Ever it Takes functions as a ‘natural-cultural symbiosis’ of artist, animal, machine and artwork. The work is a form of material speculation that invents new forms of care, presenting unlikely collaborations as proposing possible futures and implausible, but real, scenarios.

Jacco Borggreve started his development process in September 2020 within the framework of the New Makers Regulation of the province of Overijssel. Jacco works under Tetem’s supervision for one and a half year on the development of his new work.

The POM conference will take place from September 13th to 18th in Berlin. A part of the conference will be online. More information can be found on their website.

Mastodon