De opening voor kinderen (8+) met begeleiders is op donderdag 10 maart om 16.00 en om 19.00 uur.
De opening duurt op beide momenten maximaal een uur.
Reserveren is niet nodig.
Steun de kinderen in Oekraïne en doneer aan giro555.nl

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Kinderopening: Gen C: Children of 2050

In de interactieve tentoonstelling ‘Gen C: Children of 2050’ speelt kunstenaar en ontwerper Bianca Carague met verschillende mogelijke toekomstbeelden en skills die nodig zijn om ons in een onzekere wereld aan te passen. De tentoonstelling is een groeiende installatie die wordt geactiveerd via vier verschillende slaapkamers van vier toekomstige kinderen: Non-Fungible Child, Folkfarma Kid, Renaissance Kid & Impact Generation.

De tentoonstelling gaat officieel van start met een speciale kinderopening op donderdag 10 maart. Kinderen vanaf 8 jaar zijn welkom om als eersten, samen met hun begeleiders, de denkbeeldige werelden van vier toekomstige kinderen vorm te geven. Hoe ziet de toekomst eruit voor kinderen in 2050? Zijn de kinderen nog van vlees en bloed of bestaan er ook digitale kinderen? Hoe gaan de kinderen van de toekomst om met de planeet, het klimaat en de natuur?

Tijdens de opening ontwikkelen kinderen in de workshop Material Worldbuilding – samen met kunstenaar Bianca Carague-  denkbeelden over hoe de meubels, speelgoed, kleding of planten van de toekomst eruit kunnen zien. De output wordt door Bianca verwerkt in haar digitale kunstwerken. De tentoonstelling is hoofdonderdeel van het Maker Festival Twente 2022 met een hoogtepunt in mei.

🧡rtforUkraine
Zoals velen zijn wij diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de oorlog voor de inwoners van het land. Terwijl we jullie uitnodigen voor de kinderopening van Gen C: Children of 2050, willen we met de opening ook stil staan bij de kinderen die door de oorlog zijn getroffen en onze steun betuigen aan alle getroffenen. Zowel de tentoonstelling als de opening zijn pay-what-you-want. In plaats van een donatie te doen aan Tetem, moedigen wij onze bezoekers aan een donatie te doen aan Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze actie maakt onderdeel uit van de landelijke campagne 🧡rt for Ukraine van het culturele veld.

In the interactive exhibition ‘Gen C: Children of 2050’ artist and designer Bianca Carague plays with different possible futures and skills needed to adapt in an uncertain world. The exhibition is a growing installation and is activated through four different bedrooms of four future children: Non-Fungible Child, Folkfarma Kid, Renaissance Kid & Impact Generation.

The exhibition officially kicks off with a special children’s opening on Thursday, March 10. Children from the age of 8 are welcome to be the first ones, together with their supervisors, to shape the imaginary worlds of four future children. What does the future look like for children in 2050? Will children still be made of flesh and blood or will digital children also exist? How will the children of the future deal with the planet, the climate and nature?

During the opening workshop Material Worldbuilding, children and the artist Bianca Carague will develop ideas about what the furniture, toys, clothing or plants of the future could look like. The output will be processed by Bianca in her digital artworks. The exhibition is main part of the Maker Festival Twente 2022 with a highlight in May.

🧡rtforUkraine
Like many, we are deeply shocked by the developments in Ukraine and concerned about the effects of the war on the people of the country. While we invite you to the children’s opening of Gen C: Children of 2050, with the opening we also want to take this opportunity to reflect on and support the children effected by the war. Both the exhibition and the opening are pay-what-you-want. Instead of making a donation to Tetem, we encourage our visitors to make a donation to Giro 555 of the Cooperating Aid Organizations for Ukrainian refugees. This action is part of the national campaign 🧡rt for Ukraine of the cultural field.

The opening for children (8+) with supervisors is on Thursday, March 10 at 4 pm and at 7 pm.
The opening at both times lasts a maximum of one hour.
Reservations are not necessary.
Support the children in Ukraine and donate to giro555.nl

Mastodon