Prijs:€ 10

Trainingen: 22 maart in Enschede, 23 maart in Zwolle en 3 mei 2017 in Deventer
Aanmelden via: suzanne@tetem.nl

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Klaar voor de toekomst met de Quickscan Prestatiemeting & Bijsturing

Zet dit event in mijn agenda
22-03-2017 12:03 23-07-2024 11:07 Amsterdam Klaar voor de toekomst met de Quickscan Prestatiemeting & Bijsturing <p>Speciaal voor ondernemers in kunst en cultuur Als je weet wat je wilt bereiken, als je je ambities scherp voor ogen hebt en als je weet hoe je deze waar wilt maken, lukt&#8230;</p> Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Speciaal voor ondernemers in kunst en cultuur
Als je weet wat je wilt bereiken, als je je ambities scherp voor ogen hebt en als je weet hoe je deze waar wilt maken, lukt het je beter om een toekomstbestendige organisatie te maken – ook als de omstandigheden minder zijn. Jouw organisatie wordt sterker, kansrijker en je bouwt aan een goede reputatie als je weet wat je wilt presteren en als je kunt bijsturen. En dat is ontzettend belangrijk, zeker voor culturele organisaties die vaak te maken hebben met een onstabiele omgeving. Speciaal voor culturele ondernemers organiseert Tetem daarom de Quickscan Prestatiemeting & Bijsturing. Deze Quickscan is onderdeel van het programma Cultuur & Ondernemen en brengt jouw organisatie een stap verder op het gebied van ondernemerschap.

Een heldere koers voor jouw organisatie
Prestatiemeting en bijsturing is een onderwerp dat alle organisaties raakt. De vraag welke prestaties je wilt en moet leveren en welke doelen je moet en wilt realiseren staat centraal. Welke informatie heb je nodig om te bepalen of je je doelen ook daadwerkelijk realiseert? Hoe meet je dit en hoe stuur je zo nodig bij? En last but not least: hoe leg je verantwoording af aan financierende partijen zoals fondsen en overheden?

Het meten van de prestaties van culturele instellingen roept meteen de vraag op wat er precies gemeten moet worden:
• De output (bijvoorbeeld het aantal bezoekers of voorstellingen)
• De outcome (het resultaat van de output, gebeurt er wat er is beoogd, bijvoorbeeld meer kennis van muziek bij kinderen)
• De impact (het specifieke effect dat toegeschreven kan worden aan de activiteiten van de organisatie, dat deel dat echt uniek is)

Onderwerpen die in de Quickscan aan de orde komen zijn:
→ Drijfveren/missie van de organisatie
→ Vertaling van strategische doelstellingen naar concrete operationele doelstellingen en diverse modellen om tot prestatiemeting te komen
→ Formuleren van prestatie-indicatoren
→ Gebruik van prestatie-indicatoren / het meten → Impact van metingen

Ervaren begeleiding
Onder begeleiding van drie ervaren spelers in het Overijsselse culturele veld wordt op drie plaatsen de mogelijkheid geboden om de Quickscan Prestatiemeting & Bijsturing te doen voor jouw organisatie. De resultaten worden besproken met de deelnemers en er is veel ruimte voor discussie. Praktisch en concreet.

Data en locaties
• Woensdag 22 maart 2017 Enschede van 19.30-22.00 uur bij Concordia in Enschede: trainer Willem-Jaap Zwart (directeur Concordia)
• Donderdag 23 maart 2017 Zwolle van 14.30-17.00 uur bij de Stadkamer in Zwolle: trainer Meriam de Kanter (Rijnbrink)
• Woensdag 3 mei 2017 Deventer van 09.30-12.00 uur bij het Theaterschip in Deventer: trainer Erik-Jan Post (directeur het Theaterschip)

Kosten
De prijs voor deelname bedraagt € 10,-

Aanmelden
Aanmelden kan via suzanne@tetem.test o.v.v.: naam, datum en trainingslocatie.

Meer over de Quickscan
De Quickscan Prestatiemeting & Bijsturing is door Tetem en verschillende kennisexperts ontwikkeld in opdracht van de Provincie Overijssel. Deze Quickscan maakt inzichtelijk hoe jouw organisatie ervoor staat: wat is duidelijk, waar zijn zaken (nog) niet besproken of helder in beeld, waar is verbetering mogelijk? De Quickscan geeft een overzicht van de situatie waarin jouw organisatie zich bevindt en maakt helder wat de onderwerpen zijn die een rol spelen en waarover je met jouw organisatie moet nadenken. Je krijgt inzicht in de verbetermogelijkheden, aandachtspunten en actiepunten. Aan de QuickScan ligt een model ten grondslag dat feitelijk vragen stelt over the Why, How and What, de zogenaamde Golden Circle van Sinek.

Mastodon