Learning Community Lab

Zet dit event in mijn agenda
25-05-2024 05:05 25-05-2024 05:05 Amsterdam Learning Community Lab Het Learning Community Lab (LCL) genereert inzicht in de wijze waarop communities leren en werken. Ook brengt het Lab nieuwe werkvormen in de praktijk. De focus ligt op ontwerp van regionale netwerken en digitale platforms die zelforganisatie faciliteren en die sociaal en duurzaam zijn. Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Het Learning Community Lab (LCL) genereert inzicht in de wijze waarop communities leren en werken. Ook brengt het Lab nieuwe werkvormen in de praktijk. De focus ligt op ontwerp van regionale netwerken en digitale platforms die zelforganisatie faciliteren en die sociaal en duurzaam zijn.

Een van de onderwerpen waar het Learning Community Lab zich op richt is maker-education. In een samenleving die in steeds sterkere mate door technologie wordt gedomineerd, is het belangrijk dat mensen leren hoe ze kritisch en bewust met technologie om kunnen gaan. Het LCL onderzoekt hoe een maker-mindset en 21ste eeuwse vaardigheden kunnen helpen bij het ontwikkelen van een actieve, kritische en zelfredzame houding. Mensen worden aangemoedigd om niet alleen te consumeren, maar ook te begrijpen hoe technologie werkt en grip te krijgen op de keuzen die daarin kunnen worden gemaakt.

Een tweede onderwerp waarop het Learning Community Lab zich richt is zelforganisatie. Hierbij staat het organiseren van een gedeeld en gebalanceerd belang tussen verschillende partijen centraal. Het LCL onderzoekt hoe gedeelde hulpbronnen door een gemeenschap beheerd kunnen worden op een wijze die bijdraagt aan inclusiviteit en publieke meerwaarde. Het Lab faciliteert de Twentse Maakplaatsen en de Generators door ze verder te verbinden en hun gezamenlijke en interdisciplinaire aanpak te ondersteunen.

Het Learning Community Lab wil mensen helpen zicht te ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Het Lab ontwikkelt samen met experts uit het onderwijs, bedrijfsleven, kunsten en nieuwe media, een eigentijds, spannend en fijnmazig leerecosysteem voor jongeren, volwassenen en professionals uit heel Twente!

Mastodon