Gratis

Openingstijden: woensdag t/m zondag 12:00-17:00 uur
Pay what you want
Combineer je bezoek met het Tetem Café

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Lingering Echoes

Zet dit event in mijn agenda
30-11-2023 12:11 13-06-2024 08:06 Amsterdam Lingering Echoes Sjoerd van Acker maakt in Lingering Echoes gebruik van interactieve VR-technieken om te onderzoeken wat er gebeurt als we de onzichtbare tijdsdimensie betreden, samen met alle deelnemers die er al zijn geweest en die nog moeten komen. Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Wij mensen hebben geen grip op de dimensie “tijd”. Wij kunnen alleen het stukje tijd ervaren waar we nu in zitten. Met onze herinneringen kunnen we terug naar het verleden. En met onze verbeelding naar de toekomst. Sjoerd van Acker onderzoekt in Lingering Echoes wat er gebeurt als we deze onzichtbare dimensie betreden, samen met alle deelnemers die er al zijn geweest en die nog moeten komen.

De VR-installatie is een vierdimensionale hypercube die deelnemers in contact brengt met de toekomst en het verleden. Er ontstaat een choreografie die constant verandert en evolueert. Dat maakt iedere VR ervaring in deze installatie uniek. Een persoonlijke momentopname in het heden, aangevuld met de wegstervende echo’s van anderen en een versmelting met een mogelijke toekomst.

Het werk van Sjoerd sluit aan bij Tetem’s programmalijn Society 5.1. In deze programmalijn onderzoeken we – samen met makers – welke consequenties onze keuzes hebben voor de samenleving en hoe technologie ons kan helpen om knelpunten op te lossen.

Sjoerd van Acker is afgestudeerd in Image and Media Technology aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Onder de naam no fish werkt hij met artistieke en experimentele VR- en AR ervaringen en installaties. In het najaar 2023 volgde Sjoerd een ontwikkeltraject bij Tetem. Saxion, Universiteit Twente en experts op het gebied van wearable technologies en mixed-reality ervaringen hebben Sjoerd ondersteund in zijn onderzoek gericht op de toepassing van ademhalingssensoren en VR motion-capture.

We humans have no control over the dimension “time”. We can only experience the piece of time we are in right now. With our memories, we can go back to the past. And with our imagination to the future. In Lingering Echoes, Sjoerd van Acker explores what happens when we enter this invisible dimension, together with all the participants who have already been there and those yet to come.

The VR installation is a four-dimensional hypercube that brings participants in touch with the future and the past. A choreography is created that constantly changes and evolves. That makes each VR experience in this installation unique. A personal snapshot in the present, complemented by the dying echoes of others and a fusion with a possible future.

Sjoerd’s work ties in with Tetem’s program line Society 5.1. In this program line, we investigate – together with makers – what consequences our choices have for society and how technology can help us solve bottlenecks.

Sjoerd van Acker graduated in Image and Media Technology from the Utrecht School of the Arts (HKU). Under the name no fish, he works with artistic and experimental VR and AR experiences and installations. In autumn 2023, Sjoerd followed a development trajectory at Tetem. Saxion, University of Twente and experts in wearable technologies and mixed-reality experiences supported Sjoerd in his research focused on the application of breathing sensors and VR motion-capture.

Exhibition date: 30 November 2023 – 7 April 2024
Opening hours: Wednesday – Sunday 12 pm – 5 pm
Pay what you want
Combine your visit with the Tetem Café

Mastodon