Make Happiness symposium

Zet dit event in mijn agenda
19-03-2020 06:03 22-07-2024 05:07 Amsterdam Make Happiness symposium Met Make Happiness onderzoekt Tetem wat de nieuwe betekenis en rol is van mensen in relatie tot de machine. Tijdens het Make Happiness symposium onderzoeken we welke invloed de relatie die wij als mensen hebben met machines, heeft op onze geluksbeleving. Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Met Make Happiness onderzoekt Tetem wat de nieuwe betekenis en rol is van mensen in relatie tot de machine. In ontwerpprocessen van nieuwe technologieën staat veelal het leren van machines en de effectiviteit en efficiëntie van machines centraal. Maar de ervaring laat zien dat mensen niet per se gelukkiger worden van effectiviteit en efficiëntie. Hoe kunnen we er voor zorgen dat binnen de ontwerpprocessen van AI-gedreven technologie ook het menselijk geluk een plek krijgt? Tijdens het Make Happiness symposium onderzoeken we welke invloed de relatie die wij als mensen hebben met machines, heeft op onze geluksbeleving.

Peter Joosten is biohacker, spreker en toekomstdenker en gespecialiseerd in o.a. transhumanisme en mensverbetering. Hij vertelt over de wijze waarop de ontwikkeling van de relatie tussen mens en machine kan resulteren in het doorbreken van grenzen en het creëren van een supermens. Maar is deze supermens ook gelukkiger dan onze huidige soort?

Nolen Gertz is auteur, filosoof en professor toegepaste filosofie aan Universiteit Twente. In zijn boek Nihilism and Technology stelt Nolen dat digitale technologieën ons niet alleen helpen om te ontspannen of het leven makkelijker te maken, maar dat ze ons ook sussen in zelfvernietigend gedrag waardoor we vergeten dat we leven. Nolen vertelt over zijn visie op de impact van technologieën op de mens en onze geluksbeleving.

Arvid&Marie zijn een ontwerpersduo gericht op ontwerp voor AI. Hebben de huidige ontwikkelingen in AI al geresulteerd in het ontstaan van autonome machines met een eigen leven? Hebben deze machines een eigen ziel en kun je ze zien als wezens? En kennen ze ook een geluksbeleving? Arvid&Marie vertellen over hun projecten waarbij ze experimenten met onze wens om technologie te besturen en het idee van autonome machines.

Susan Dullink is moderator van het symposium. Zij houdt zich als moderator, schrijver en podcastmaker bezig met zingeving in de 21ste eeuw en in de toekomst. Haar uitgangspunt is nuanceren en verbinden, zodat we elkaar en de wereld beter begrijpen.

Programma donderdag 19 maart:
17.00-18.00       Mogelijkheid om The Swarm en BodyBuilding en het Exploring-Lab te bezoeken
18.00                    Vegetarisch buffet (vol!)
18.45                    Start symposium (aanmelden is niet nodig)
20.30-21.00       Q&A
21.00-21.30       Napraten

Het symposium is in het Engels.

De toegang tot het symposium is gratis. Daarbij geldt vol = vol.

With Make Happiness, Tetem investigates the new meaning and role of humans in relation to the machine. Design processes of new technologies put self-learning, effectiveness and efficiency of machines first. Though experience tells us that effectiveness and efficiency do not necessarily make us happy. How can we ensure that human happiness has a place within the design processes of AI-driven technology? And what does this look like? During the symposium we will investigate the influence that the relationship between man and machine has on our experience of happiness.

Peter Joosten is a biohacker, speaker and futurist, specialized in transhumanism and human improvement. He will discuss how the development of the relationship between man and machine can result in breaking boundaries and creating a superhuman. But is this superhuman happier than our current species?

Nolen Gertz is an author, philosopher and professor of applied philosophy at the University of Twente. In his book, Nihilism and Technology, he states that digital technologies not only help us relax or make life easier, but they also lure us into self-destructive behavior that makes us forget that we are alive. Nolen will talk about his vision on the impact of technologies on people and our sense  of happiness.

Arvid&Marie are a designer duo focused on design for AI. They find it interesting that when considering machines and programs, we often think of our own happiness. We build intelligent machines modeled on ourselves, to serve our own purposes. Arvid&Marie make prototypes to experiment with our desire to control technology and with ideas of machines that exist for themselves. They will talk about autonomous machines and the question if these machines can experience happiness.

Susan Dullink is moderator of the symposium. As a moderator, writer and podcast host, she focuses on the meaning of life in the 21st century and beyond. Her starting point is nuance and connection, in order to better understand each other and the world.

Join us for an inspiring evening on Thursday 19 March.

The program is as follows:
17.00-18.00 Possibility to experience the exhibitions The Swarm and BodyBuilding and our Exploring-Lab
18.00 Vegetarian buffet (full!)
18.45 Start symposium (registration not needed)
20.30-21.00 Q&A

The symposium is in English.

The symposium is free.

Mastodon