Gratis

Zaterdag 29 juni van 14.00-16.00
Aanmelden is verplicht, klik hier om een plek te reserveren!
Neem je smartphone of laptop/tablet mee
Voertaal: Engels

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Mastodon Mastery & Picnic

Mastodon lijkt op het eerste gezicht veel op X (voorheen Twitter), maar er zijn belangrijke verschillen waardoor Mastodon wordt gezien als een betrouwbaar, constructiever alternatief. X is in handen van één commercieel bedrijf dat grotendeels bepaalt wat wel en niet mag, wat je op je tijdlijn ziet en welke data het verzamelt over zijn gebruikers. Mastodon werkt anders en kan niet geregeerd worden door één organisatie of persoon. Het is in de basis open source software die draait op verschillende servers over de hele wereld. Mastodon omschrijft zichzelf als een “Sociaal netwerk dat niet de koop is. Jouw tijdlijn zou vol moeten staan met wat voor jou het belangrijkst is en niet met wat een bedrijf denkt dat je zou moeten zien. Radicaal andere sociale media dus, terug in handen van de gebruiker!”

Mastodon Mastery: Stap voor Stap uitleg
Als onderdeel van eXit organiseert Tetem op zaterdag 29 juni een Mastodon Mastery event voor en mét publiek! Tijdens een gezellige picknick legt Maru uit hoe Mastodon werkt, hoe je content creëert en hoe je een community opbouwt met andere gebruikers en organisaties. Voor dit event heb je een opgeladen smartphone of laptop nodig om door Mastodon te navigeren en je persoonlijke account aan te maken. Doe op 29 juni mee en ontdek hoe Mastodon jouw nieuwe favoriete sociaal netwerk kan worden! Wij zorgen voor lekkere hapjes en snacks die beginnen met de letter ‘M’!

Maru is een gedreven cybersecurity professional met een diverse achtergrond in activisme, kunst en onderwijs en passie voor privacy en decentralisatie. Die is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en kennis, en enthousiast om hen ervaringen te delen met anderen.

Met PublicSpaces naar een veiliger internet
Dit event sluit aan op de eXit campagne van PublicSpaces. Dit is een unieke coalitie van een grote groep publieke organisaties die een alternatief ecosysteem willen ontwikkelen om het internet veiliger en eerlijker te maken. Samen onderzoeken we alternatieven voor platforms die ons onafhankelijk maken van Big Tech. Leer meer over PublicSpaces op publicspaces.net.

Wil je op de hoogte gehouden worden over de events? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief: tetem.nl/nieuwsbrief

In recent months, Tetem and the PublicSpaces coalition have made the switch from X to the new decentralized platform Mastodon. During Mastodon Mastery & Picnic, we are happy to explain how Mastodon works and how we as audiences and organizations can trade in the commercial big tech platforms for safer alternatives!

X vs. Mastodon
At first glance, Mastodon looks a lot like X (formerly Twitter). But there are important differences that make Mastodon seen as a reliable, more constructive alternative. X is owned by one commercial company that largely determines what it can and cannot do, what you see on your timeline and what data it collects about its users. Mastodon works differently and cannot be ruled by one organization or person. It is basically open source software running on different servers around the world. Mastodon describes itself as a “Social network that is not for sale. Your timeline should be full of what matters most to you and not what a company thinks you should see. Radically different social media, back in the hands of the user!”

Mastodon Mastery: Step by Step explanation
As part of eXit, Tetem is organizing a Mastodon Mastery event for and with the public on Saturday, June 29! During a cozy picnic, Maru will explain how Mastodon works, how to create content and how to build a community with other users and organizations. For this event, you will need a charged smartphone or laptop to navigate through Mastodon and create your personal account. Join us on June 29 and discover how Mastodon can become your new favorite social network! We will provide tasty snacks and appetizers that start with the letter “M”!

Maru is a passionate cybersecurity professional with a diverse background in activism, arts and education and passion for privacy and decentralization. They are always looking for new challenges and knowledge, and excited to share them experiences with others.

With PublicSpaces towards a safer internet
This event ties in with PublicSpaces’ eXit campaign. This is a unique coalition of a large group of public organizations seeking to develop an alternative ecosystem to make the Internet safer and fairer. Together, we are exploring alternatives to platforms that make us independent of Big Tech. Learn more about PublicSpaces at publicspaces.net.

Saturday, June 29 from 2 p.m. to 4 p.m.
Registration is required, click here to reserve a spot!
Bring your smartphone or laptop/tablet
Language: English

Would you like to be informed about our events? Sign up for the newsletter (in Dutch): tetem.nl/nieuwsbrief

Mastodon