Gratis

Onderzoek programmalijn Happy Incidents

Tetem werkt in 2021-2022 vanuit de programmalijn Happy Incidents. In deze programmalijn ligt de focus op onverwachte gebeurtenissen, vondsten en ontmoetingen - happy incidents - die iets goeds en positiefs voortbrengen. Wat gebeurt er als we verder kijken dan onze eigen leefwereld? Hoe creëren we de ruimte die nodig is om te ontdekken wat we niet hadden verwacht? Hoe zorgen we dat in de wereld van nu - waarin verveling geen plaats heeft - ruimte blijft voor de rust die nodig is om optimaal vindingrijk te zijn? Een aantal kunstenaars en ontwerpers zullen hier de komende tijd onderzoek naar doen en de programmalijn vanuit verschillende perspectieven belichten.

Klasien van de Zandschulp
Klasien heeft tijdens de Ontwikkelweek in Tetem onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van experiment en het creëren van betekenisvolle online ontmoetingen. Op basis van eerder onderzoek heeft ze bepaalde elementen van online samenkomen verder uitgediept in een experimenteel interactief live event, waarbij gebruik werd gemaakt van bestaande ontmoetingstools, maar dan net iets anders ingericht. Op deze manier werden nieuwe ontmoetingen gecreëerd, met het doel elkaar op een ‘onverwachte’, interactieve manier te leren kennen.

Klasien over het belang van haar onderzoek: “Door de huidige pandemie is een nieuwe behoefte ontstaan aan andere manieren van samenkomen en socializen, die meer diepgang bieden dan videoconferencing tools, waarmee we voorbij gaan aan de zogenoemde 'Zoom fatigue'. Online ontmoetingen geven ons nieuwe regels en etiquette, denk aan muten en breakout groepen, er lijkt geen ruimte meer voor 'happy incidents'. Daarom lag in mijn onderzoek de focus op verdwalen, ontdekken, ongemakkelijke situaties en onverwachte ontmoetingen.”

Het onderzoek van Klasien krijgt een vervolg binnen het onderzoeksprogramma Hybrid Spaces van affect lab. Doel is om zinvolle en intieme ontmoetingen tussen fysiek en online publiek te creëren. Tetem blijft als partner betrokken bij de doorontwikkeling van dit project.

Ningli Zhu
Het onderzoek van Ningli richt zich op het idee van ‘living in the moment’. Ze brengt modellen vanuit de Boeddhistische filosofie en Biofeedback samen, en kijkt naar de betekenis van vergankelijkheid, onstabiele momenten en transformatie in relatie tot een gedigitaliseerd leven. Ningli: “It is important to be more ‘present’ - to keep a balance between mind, body and spirit - because the overloaded, distracted digital life has an impact on our mental health and well-being. Learning to live in the moment through meditation helps us to create a certain focus, in order to be able to recognize unexpected moments and turn them into something positive for the future.”

Om het verband tussen de meditatie-ervaring en biofeedbacktoepassingen te onderzoeken, had Ningli een gesprek met een neurowetenschapper en een meditatiebeoefenaar. Ze deed tests met beschikbare applicaties als het Heartmath-apparaat en EEG en maakte een  document en video om de connectie tussen beide disciplines uit te leggen. “Buddhism (Impermanence) talks about the subjective inner world, while the concept of entropy looks at the microscopic physical world in reality. Even though these two perspectives of Buddhism and Physics are not directly related, they provide different thinking angles and explanatory models which are somehow comparable”.

Mastodon