Gratis

Digitale openingstijden AR Sandbox in mei:
Maandag t/m vrijdag van 15.00-17.00.
Zaterdag en zondag van 11.00-12.30.
Aanmelden is niet nodig.
De graafmachine werkt alleen op desktop computers.

Klik hier voor de online portal naar de AR Sandbox

Online AR Sandbox: Dig your own hole!

De AR Sandbox van UC Davis is een interactieve zandbak waarbij met hulp van Augmented Reality dynamische landschappen gecreëerd kunnen worden. Graaf zelf je meanderende rivier, maak je eigen bergen en zie wat dat doet met het landschap. De verschillen in hoogte in het landschap worden met behulp van een interactieve projectie als hoogtelijnen getoond op het zand. Graaf je diep genoeg, dan vind je vanzelf water om je rivier(en) te laten stromen.

Voor de MaakMeeMaand heeft 100%FAT i.s.m. Heinze Havinga en Edwin Dertien de AR Sandbox doorontwikkeld tot een hybride installatie die het mogelijk maakt om de zandbak zowel online als offline te gebruiken. Aan de zandbak is een radiografisch bestuurbare graafmachine bevestigd, die je via een online portal op afstand kunt besturen. De portal toont een realtime livestream van de zandbak en diverse knoppen om de graafmachine te besturen. De AR Sandbox: Dig your own hole! is de hele maand mei tijdens de MaakMeeMaand toegankelijk via internet. Zo kan je op afstand in Tetem graven in de zandbak en gezamenlijk nieuwe landschappen creëren!

De AR Sandbox: Dig your own hole! is onderdeel van de MaakMeeMaand, waarbij beleven en ervaren van maakcultuur en technologie centraal staat. De hybride versie is doorontwikkeld door 100%FAT binnen het WetropolisRD Consortium. Binnen deze projectgroep worden manieren en modellen ontwikkeld die de gevolgen van klimaatverandering op het waterbeheer in kaart brengen.

Klik hier voor de online portal naar de AR Sandbox

 

The AR Sandbox is an interactive and playful sandbox where you can create dynamic landscapes, using Augmented Reality. Simply shape the sand and watch the landscape comes alive! 100% FAT has further developed the sandbox for the MaakMeeMaand into a hybrid installation that makes it possible to use it online with the help of a radio-controlled excavator!

The UC Davis AR Sandbox is an interactive sandbox and a powerful education tool where dynamic landscapes can be created with the help of Augmented Reality. Dig your meandering river yourself, create your own mountains and see how that effects the landscape. An interactive projection shows height differences in the landscape as contour lines on the sand. If you dig deep enough, you will automatically find water to keep your river(s) flowing. Besides being fun, this project also aims to teach geographic concepts and raise awareness of freshwater ecosystems that are currently under the threat of environmental changes.

For the MaakMeeMaand, 100% FAT in collaboration with Heinze Havinga and Edwin Dertien developed the AR Sandbox into a hybrid installation that allows visitors to use the sandbox both online and offline. A radio-controlled excavator is attached to the sandbox, which you can operate remotely via an online portal. The portal shows a real-time live stream of the sandbox and various buttons to control the excavator. The AR Sandbox: Dig your own hole! will be accessible online during the MaakMeeMaand throughout May, so that you can play remotely in Tetem and create new landscapes together!

The AR Sandbox: Dig your own hole! is part of the MaakMeeMaand, in which experiencing the maker culture and technology is central. The hybrid version is  developed by 100% FAT within the WetropolisRD Consortium. In this project group, ways and models are being developed that map the consequences of climate change on water management.

Digital opening hours of the AR Sandbox in May:
Monday to Friday from 3 pm-5 pm.
Saturday and Sunday from 11 am-12.30 pm.
Registration is not necessary.
The excavator only works on desktop computers.

Click here for the online portal to the AR Sandbox

 

Mastodon