Gratis

Hybride event
Online platform: Facebook
Voertaal: Engels

Open atelier SprintExpo Yours Truthfully

Zet dit event in mijn agenda
01-09-2021 02:09 23-05-2024 07:05 Amsterdam Open atelier SprintExpo Yours Truthfully Op 1 september vindt een Open atelier plaats bij Tetem van de makers die deelnemen aan de GOGBOT SprintExpo Yours Truthfully. Tijdens dit event geven de kunstenaars - ieder op hun eigen manier - een inkijkje in het maakproces en de theorie achter het door hen ontwikkelde werk. , ,

Op 1 september vindt een online Open atelier plaats  van de makers die deelnemen aan de GOGBOT SprintExpo Yours Truthfully. Tijdens dit event geven de kunstenaars – ieder op hun eigen manier – een inkijkje in het maakproces en de theorie achter het door hen ontwikkelde werk. De deelnemende makers krijgen carte blanche tijdens het Open atelier, hetgeen betekent dat ze zélf het programma samenstellen en beslissen wat ze laten zien aan de bezoeker.

Jacco Borggreve doet een performance als sneak preview van zijn werk Hiding Behind Bushes. Het werk presenteert een deepfake versie van de journalist Jasper van den Bovenkamp, waarmee Jacco de notie van gepresenteerde waarheid in de media bevraagt. Bianca Carague geeft een artist talk naar aanleiding van haar game Pro-Truth Society//Post-Truth Paradise, waarin zij spelers confronteert met twee tegengestelde utopieën. Spelers moeten verschillende keuzes maken in het spel waardoor ze worden gedwongen te reflecteren op hun relatie met de wereld en de mensen om zich heen. Erik Peters vertelt tijdens een artist talk hoe het idee is ontstaan voor zijn werk How To Wake Up The Ghosts. In dit werk verkent Erik een waarheid die is opgebouwd uit gereconstrueerde stukken koraal en een toekomst van kunstmatige natuur met behulp van machine learning-systemen.

Het Open atelier is onderdeel van de SprintExpo Yours Truthfully; hierin werken makers in een kort en intensief traject van enkele maanden toe naar de realisatie van nieuw werk. De productie van nieuw werk vindt plaats binnen de programmalijnen van Tetem en sluit aan op het programma van partners, in dit geval het GOGBOT festival. In de SprintExpo’s wordt gewerkt met startende makers – maximaal 8 jaar afgestudeerd – die opereren in het bredere veld van de digitale cultuur.

On September 1st, an online Open Studio will take place where the makers participating in the GOGBOT SprintExpo Yours Truthfully give an insight into the creative process and the theory behind the work they have developed. The artists receive carte blanche during the Open Studio, putting together the program themselves and deciding what to show to the visitors.

Jacco Borggreve will give a performance as a sneak peek of his work Hiding Behind Bushes. The work presents a deepfake version of the journalist Jasper van den Bovenkamp, ​​with which Jacco questions the notion of truth presented in the media. Bianca Carague will give an artist talk on her game Pro-Truth Society//Post-Truth Paradise, in which she confronts players with two opposing utopias. Players have to make several choices in the game that force them to reflect on their relationship with the world and the people around them. Erik Peters will explain during an artist talk how the idea emerged for his work How To Wake Up The Ghosts. In this work, Erik explores a truth built from reconstructed pieces of coral and a future of artificial nature using machine learning systems.

The Open Studio is part of the SprintExpo Yours Truthfully where makers work in a short and intensive process of several months towards the realization of new works. The production of new work takes place within the program themes of Tetem and is in line with the program of partners, in this case the GOGBOT festival. The SprintExpo works with emerging artists -graduated maximum of 8 years ago – who focus on the broader field of digital culture.

Mastodon