Online opening The Factory of Electric Dreams

I.v.m. de huidige ontwikkelingen van het coronavirus en de aangescherpte maatregelen, wordt de opening van The Factory of Electric Dreams verplaatst naar de online omgeving.

De tentoonstelling wordt digitaal geopend via Zoom op donderdag 29 oktober van 17:00 tot 19:00.

Programma: 
17:00 Inloop met Futuristic Face filters Assembly
17:10 Life Enhancer Product Activation Launch door Mary Ponomareva
17:45 Q&A met Mary Ponomareva en discussie over nieuwe visies op de toekomst

Het openingsprogramma en de discussie zijn in het Engels.
Aanmelden is niet nodig.
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89102027027

Futuristic Face filters Assembly
Hoe ziet jouw toekomstige zelf eruit in een wereld waarin je met robots en andere levende wezens moet samenwerken? Creëer een nieuwe digitale zelf met behulp van face filters en bekijk de wereld vanuit dit nieuwe perspectief. Stel de vragen als je menselijke zelf of als je toekomstige karakter.

Hoe:
Download en open de app Snap Camera.
Kies je toekomstige karakter en face filter. Ben je een cyborg, een hagedis of een post-apocalyptisch wezen?
Op 29 oktober: open Snap Camera, ga naar de opening in Zoom en creëer nieuwe visies op de toekomst.
How to Use Snapchat Filters on Zoom

Over de tentoonstelling:
Geloof jij dat synthetisch leven de toekomst is van de menselijke beschaving? Kunstenaar en ontwerper Mary Ponomareva neemt ons met haar nieuwe tentoonstelling The Factory of Electric Dreams mee in een wereld waarin een symbiose tussen mens en robot de nieuwe levensvorm is geworden. In The Factory of Electric Dreams is er in de buitenwereld geen gevaar meer voor de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam. Door met behulp van de Life Enhancer-app met robots samen te werken, kunnen we ook in tijden van pandemie ons voortbestaan waarborgen. Maar verbeteren technologieën als Artificial Intelligence en Augmented Reality onze gezondheid en ons welzijn ook? Welk effect hebben de opkomst van robotica en kunstmatige intelligentie op onze samenleving en wie heeft daar het meeste baat bij?

Vanaf 30 oktober kan de tentoonstelling fysiek, online en op afstand via de robot worden ervaren.

Due to the current developments of the corona virus and the safety measures, the opening of The Factory of Electric Dreams will happen online.

The exhibition will open digitally on Zoom on Thursday 29 October between 5 – 7 pm.

Program:
17:00 Walk-in with Futuristic Face filters Assembly
17:10 Life Enhancer Product Activation Launch by Mary Ponomareva
17:45 Q&A with Mary Ponomareva and discussion about new visions of the future 

The opening program and the discussion are in English.
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89102027027 

Futuristic Face filters Assembly
What does your future self look like in a world where you have to collaborate with robots and other living beings? Expand your human self using face filters and see the world from this new perspective. You can join the discussion as your human self or as your future character.

How:
Download and open the app Snap Camera.
Choose your future character and face filter. Are you a cyborg, a lizard or an apocalyptic creature?
On 29 October open Snap Camera and go to the opening link in Zoom and build new visions of the future with us!
How to Use Snapchat Filters on Zoom.

About the exhibition:
Do you believe that synthetic life is the future of human civilization? With her new exhibition The Factory of Electric Dreams, artist and designer Mary Ponomareva takes us into a possible vision of the future in which a human-robot symbiosis has become the supreme form of living. In The Factory of Electric Dreams there is no more danger for the fragility of the human body. By collaborating with robots and using the Life Enhancer app, we can ensure our survival even in times of pandemic. But do technologies like Artificial Intelligence and Augmented Reality also improve our health and well-being? What will the rise of robotics and AI do to our society and whose interests will be supported?

From 30 October you can experience the exhibition physically, online and remotely with a robot.

Mastodon