Gratis

Expositieperiode: zaterdag 25 juni en zondag 26 juni van 13:30-17:00 uur
Opening: vrijdag 24 juni van 15:00-17:00 uur

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Plantarium: Saxion Project Show-Off

Zet dit event in mijn agenda
24-06-2022 03:06 14-06-2024 12:06 Amsterdam Plantarium: Saxion Project Show-Off In Plantarium komen natuur en technologie samen in de vorm van een interactieve game installatie gemaakt door Saxion studenten van Creative Media & Game Technologies. Wat kunnen we leren van fysieke en mechanische planten en op welke manier kunnen deze planten samenwerken? Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

In Plantarium komen natuur en technologie samen in de vorm van een interactieve game installatie gemaakt door Saxion studenten van Creative Media & Game Technologies. Wat kunnen we leren van fysieke en mechanische planten en op welke manier kunnen deze planten samenwerken?

De installatie Plantarium is onderdeel van Saxion Project Show-Off, een acht weken durend project, waarbinnen tweedejaars studenten van Creative Media & Game Technologies een interactieve installatie ontwikkelen, testen en presenteren. De studenten hebben zich laten inspireren door Gen C: Children of 2050, een interactieve tentoonstelling van kunstenaar Bianca Carague in Tetem over de leefwereld van toekomstige kinderen. Tijdens de workshop Scenario Building hebben de studenten onder begeleiding van Bianca kennis gemaakt met onderzoekstools die nodig zijn om mogelijke scenario’s voor de toekomst te bedenken. De studenten hebben een interactieve game installatie ontwikkeld waarin zij hun visie van een natuurvriendelijke toekomst geven.

Plantarium speelt zich af in een toekomst waarin door woestijnvorming en opwarming van de aarde de meeste plantensoorten zijn verdwenen. Mechanische planten zijn een hulpmiddel geworden. Door de natuur en technologie samen te laten werken, kunnen nieuwe materialen en grondstoffen worden geproduceerd. “Mechanical plants represent the close connection between nature and technology. They are used to create materials and substances. Our digital installation is a workbench where children and adults can scan different plants in order to use and create the resources. Each of the plants creates a different material in the virtual world. Once the plant has been scanned, the base material it gives can be experimented with in a variety of futuristic machines and mixing pots, creating possible new plants and environments.”

Plantarium is ontwikkeld door de studenten Simona Barboiu, Jim Dadema, Ariana Ghindar, Nam Nguyen, Olaf Roest en Cristian Stan.

In Plantarium nature and technology come together in the shape of an interactive game installation made by Saxion students of Creative Media & Game Technologies. What can we learn from physical and mechanical plants and in what way can these plants work together?

The installation Plantarium is part of Saxion Project Show-Off, an eight-week project in which second-year students from Creative Media & Game Technologies develop, test and present an interactive installation. The students were inspired by Gen C: Children of 2050, an interactive exhibition by artist Bianca Carague in Tetem about the world of future children. During the Scenario Building workshop, under Bianca’s guidance, the students were introduced to research tools needed to come up with possible scenarios for the future. The students developed an interactive game installation in which they give their vision of a nature-friendly future.

Plantarium is set in a future where desertification and global warming have eliminated most plant species. Mechanical plants have become a tool. By allowing nature and technology to work together, new materials and raw materials can be produced. “Mechanical plants represent the close connection between nature and technology. They are used to create materials and substances. Our digital installation is a workbench where children and adults can scan different plants in order to use and create the resources. Each of the plants creates a different material in the virtual world. Once the plant has been scanned, the base material it gives can be experimented with in a variety of futuristic machines and mixing pots, creating possible new plants and environments.”

Plantarium was developed by students Simona Barboiu, Jim Dadema, Ariana Ghindar, Nam Nguyen, Olaf Roest and Cristian Stan.

The installation Plantarium can be experienced in Tetem during the weekend of June 25 and 26 between 1:30 and 5 p.m. The official opening is on Friday June 24 from 3-5 p.m.

Mastodon