Gratis

Playbour City Engines: Revisited

Op vrijdag 7 januari om 16:30 organiseert Tetem een experimentele Nieuwjaarsborrel in de virtuele werelden van Playbour City Engines gemaakt door ontwerpersduo The Rodina. In deze interactieve playgrounds onderzoekt The Rodina de vervagende grenzen in de virtuele wereld, beïnvloed door ons gedrag, verlangens en interacties.

Playbour City Engines is ontwikkeld in opdracht van Tetem als een interactieve realiteit waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het ontwikkelde werk won aan betekenis door COVID-19. Doordat we tijdens de coronapandemie meer online gingen werken, zijn de grenzen tussen werk en privé steeds meer vervaagd. Een groter wordende groep mensen raakte beter bekend met het werken en elkaar ontmoeten in virtuele omgevingen. De tentoonstelling Playbour is een volledige online expositie bestaande uit verschillende speelse, interactieve en surreële werelden.

Tijdens de Nieuwjaarsborrel krijgen de werelden van The Rodina opnieuw betekenis. Door samen van wereld naar wereld te transporteren gaan we het schemergebied playbour verder onderzoeken. Is ons online gedrag tijdens de pandemie veranderd? Kunnen we beter navigeren in virtuele omgevingen? Is onze manier van communicatie en interactie in virtuele werelden anders? Kunnen we samen de grenzen van online ontmoetingen verder oprekken?

Tetem nodigt iedereen uit voor dit experiment waarmee we samen het nieuwe jaar inluiden! We beginnen in virtueel Tetem en duiken in de Transaction Party ontwikkeld in samenwerking met Yessica Deira. Daarna brengen we een virtueel bezoek aan een iconisch winkelcentrum in Elephant in the Room ontwikkeld in samenwerking met School of Speculation uit Londen. We sluiten het experiment af met een drankje in de wereld van Transforming Desires ontwikkeld in samenwerking met Handi Kim.

Programma:
16:30 Transaction Party: transactionparty.tetem.nl
16:40 Elephant in the Room: sos.therodina.com
16:55 Transforming Desires: desires.tetem.nl
17:05 Einde

Alle werelden van Playbour zijn toegankelijk via een Internet browser.
Je navigeert de werelden zonder camera.
Het is mogelijk om een afbeelding als avatar te uploaden en met andere deelnemers communiceren via de chat.
Het programma en de informatie worden tijdens het event gedeeld in de chat.
In Transaction Party en Transforming Desires zie en hoor je de opnames van eerdere live performances.
Voel je vooral vrij om op onderzoek te gaan en interactie met andere deelnemers op te zoeken!

Om een ruimte te creëren waarin iedereen zich veilig en welkom voelt, worden bezoekers gevraagd zich bij binnenkomst aan te melden. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt. Klik hier voor de privacy statement van Playbour.

On Friday 7 January at 4:30 PM, Tetem organizes an experimental New Year’s drink in the virtual worlds of Playbour City Engines created by designer duo The Rodina. In these interactive playgrounds, The Rodina explores the blurring boundaries in the virtual world, influenced by our behaviour, desires and interactions.

Playbour City Engines is created for Tetem as an interactive online exhibition in which people can meet. The developed work gained in significance due to COVID-19. Because we started working more online during the corona pandemic, the boundaries between work and private life became increasingly blurred. A growing group of people became more familiar with working and meeting each other in virtual environments. Playbour City Engines is an online exhibition consisting of various playful, interactive and surreal worlds.

During the New Year’s event, the virtual worlds of The Rodina take on new meaning. By transporting from one world to another, we will further explore the twilight zone of playbour. Has our online behavior changed during the pandemic? Did we become better in navigating virtual environments? Is our way of communication and interaction in virtual worlds different? Can we stretch the boundaries of online encounters together?

Tetem invites everyone to join this experiment to kick-off the new year together! We start in virtual Tetem and dive into the Transaction Party developed in collaboration with Yessica Deira. Afterwards, we will take a virtual tour inside an iconic shopping centre in Elephant in the Room developed in collaboration with School of Speculation from London. We finish the experiment with a drink in the world of Transforming Desires developed in collaboration with Handi Kim.

Program:
4:30 PM: Transaction Party: transactionparty.tetem.nl
4:40 PM: Elephant in the Room: sos.therodina.com
4:55 PM: Transforming Desires: desires.tetem.nl
5:05 PM: End

Practical information:
All the worlds of Playbour are accessible with an Internet browser.
You navigate the worlds without a camera.
It is possible to upload an image as an avatar and communicate with others using the chat.
The program and information will be shared in the chat during the event.
In Transaction Party and Transforming Desires you will see and hear the recordings of previous live performances.
Most of all: feel free to explore and interact in new ways with other participants!

In order to maintain a space in which all individuals feel safe and welcome, visitors are asked to sign in on entry. The email address will not be made public.
Click here for Playbour’s Data storage policy.

Mastodon