PublicSpaces

Zet dit event in mijn agenda
19-06-2024 08:06 19-06-2024 08:06 Amsterdam PublicSpaces Tetem is aangesloten bij PublicSpaces. Dit is een unieke coalitie van verschillende publieke organisaties die een alternatief ecosysteem willen ontwikkelen om het internet veiliger en eerlijker te maken. Verschillende locaties, ,

Tetem heeft zich in 2020 aangesloten bij PublicSpaces. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de gemeenschappelijke doelstelling om het internet veiliger en eerlijker te maken. PublicSpaces is een unieke coalitie van verschillende publieke organisaties die samen werken aan een oplossing voor hun afhankelijkheid van Big Tech. Een alternatief dat niet primair gedreven wordt door commerciële belangen, maar uitgaat van publieke waarden, zoals privacy, autonomie en transparantie.

Op dit moment maakt Tetem gebruik van platforms als Facebook, X, Instagram, Teams en YouTube. Echter, deze platforms gaan onzorgvuldig om met data en het verdiensysteem hierachter is ondoorzichtig. PublicSpaces wil niet alleen de dialoog in leven houden, maar ook samenwerken met andere organisaties om te zoeken naar alternatieven voor de huidige platforms.

Sinds 2020 hebben we belangrijke stappen gemaakt in het onderzoek naar de digitale hygiëne van vergadertools, interne software en publiekscommunicatie middelen. In gezamenlijkheid ontstaat een steeds duidelijker beeld van wat digitale hygiëne is en zijn de stappen die nodig zijn om dit te bereiken in beeld gebracht. We hebben dit de Digitale Spoelkeuken genoemd. De inventarisatie van de in Tetem gebruikte digitale instrumenten is afgerond. De komende periode werken we aan een actieplan om digitale instrumenten die niet voldoen aan de meetlat van de Digitale Spoelkeuken te vervangen. In 2024 maken we tijdens eXit de overstap van X naar Mastadon en moedigen ons publiek aan om samen met ons deze sprong naar een veiliger internet te wagen!

Mastodon