The Swarm

Wat kan het zwermgedrag van dieren ons leren bij het ontwerpen en vormgeven van intelligente computersystemen en netwerken? Hoe zouden kunstmatige en natuurlijke vormen van intelligentie samen kunnen werken? In de tentoonstelling The Swarm geeft kunstenaar Anne de Boer een ‘zwerm’ computers emotie en een stem terwijl ze als groep een tragedie opvoeren. Laat je meevoeren in een ontdekkingstocht van natuurlijke naar kunstmatige intelligentie en van zwerm naar individu. Hoofdrolspeler is een mestkever die wordt geconfronteerd met een existentiële crisis.

Anne de Boer heeft voor deze tentoonstelling onderzoek gedaan naar het zwermgedrag van dieren in relatie tot Artificiële Intelligentie (AI). In een grote installatie zijn verschillende computers geprogrammeerd - elk met een individueel karakter - die samen een tragedie opvoeren. Hierin worden emoties opgewekt die traditioneel bij een catharsis horen zoals verdriet, angst en medelijden. Dit samenspel meandert door verschillende metaforen rondom zwermintelligentie als een vorm van kunstmatige intelligentie, gebaseerd op collectief gedrag van zelforganiserende systemen. Deze metaforen zijn voornamelijk afkomstig uit de technische wereld met termen als Swarm Intelligence, Collective Intelligence, Collective Consciousness en Hive Mind. Hierin kijken onderzoekers naar o.a. insecten en hun manier van samenwerken als een potentiële infrastructuur voor robots en algoritmes. Deze systemen worden veelal gezien als oplossingen op het gebied van AI en zelfs als utopische modellen voor toekomstige samenlevingen. Hoewel de ontwikkelingen optimistisch klinken neemt deze tentoonstelling ook de tragiek van het hedendaagse insectenbestaan mee, een diergroep die met uitsterven wordt bedreigd.

Het werk van Anne de Boer past binnen de programmalijn Driving Technology waarmee Tetem de invloed van technologie op ons dagelijks leven en de wisselwerking tussen mens en machine onderzoekt. Het werk voor deze tentoonstelling is ontwikkeld in opdracht van Tetem.

Exploring-Lab: My house robot and I
In de tentoonstelling The Swarm laat kunstenaar Anne de Boer zien dat je computers een individuele persoonlijkheid kunt geven. In aansluiting hierop onderzoek jij in het Exploring-Lab hoe stemcommando’s werken en geef je huisrobot Homey een stem met behulp van Artificiële intelligentie. Op welke manier kun je apparaten met je stem besturen? En kan je de huisrobot een persoonlijkheid geven? Het Exploring-Lab van Tetem is dagelijks van 13.30-16.30 geopend.

Educatieprogramma
Binnen het onderwijsprogramma van The Swarm onderzoeken leerlingen van het voortgezet onderwijs (VO bovenbouw) hun persoonlijke relatie tot Artificiële Intelligentie. De leerlingen bekijken de tentoonstelling, onderzoeken hoe een klassieke tragedie is opgebouwd en programmeren daarna mBot robot alsof hij emoties heeft. De workshops zijn ontwikkeld door Roombeek Cultuurpark Educatie (RCE) en zijn te boeken via educatie@tetem.nl.

Mastodon