Gratis

Exhibition opening:
Friday March 31st at 3.30PM

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Top o/t Morning

Zet dit event in mijn agenda
31-03-2023 03:03 23-05-2024 07:05 Amsterdam Top o/t Morning Creo Collective toont een collectie prints van Matthew Oxley in de tentoonstelling Top o/t Morning bij Tetem. Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Creo Collective toont werk van Matthew Oxley in de tentoonstelling Top o/t Morning bij Tetem. Matthew studeerde Fine Art aan de AKI ARTEZ en is momenteel student grafische vormgeving aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Hij gebruikt analoge & digitale print technieken en maakt collages met papier en textiel. Door bestaand drukwerk te bewerken door het te overdrukken of te reproduceren, gaat Matthew een dialoog aan over de geschiedenis en het maakproces ervan. Momenteel richt zijn werk zich voornamelijk op identiteitsperformance en creolisering.

In Top o/t Morning ziet de bezoeker een collectie prints die focust op gebaren, bestaande uit 2 delen. Het eerste deel betreft een serie prints over het gebaar van kleden. In deze serie zoomt Matthew in op de verschillende handbewegingen die plaatsvinden bij het aankleden om de complexiteit ervan te laten zien. Voor hem zet het aankleden de verdere performance van onze identiteit gedurende de dag in gang en is het een ritueel dat fundamenteel is voor onze identiteit. Het tweede deel bestaat uit een paar grote A0-formaat prints over gebaren in kranten. ”Ik vind deze krantenknipsels relevant omdat deze serie de geportretteerden uit de nieuwscyclus haalt. De details en mensen die door de grote hoeveelheid informatie in de krant over het hoofd worden gezien, geef ik nu een podium daarbuiten.” zegt Matthew.

Over Creo Collective
Creo Collective organiseert tentoonstellingen, workshops, lezingen en netwerkevenementen en helpt jonge kunstenaars in contact te komen met de wereld buiten de kunstacademie.

Tetem biedt Creo Collective en studenten van AKI ArtEZ de mogelijkheid tot interactie met het publiek en de presentatie van nieuw werk in de expositieruimte MEET2.

Creo Collective presents works of Matthew Oxley in the exhibition Top o/t Morning at Tetem. Matthew studied Fine Art at the AKI ARTEZ and is currently a graphic design student at the Rietveld Academie in Amsterdam. He uses analog & digital printmaking techniques and makes collages with paper and textile. Through the reworking of existing printed material by overprinting or reproducing it, Matthew enters into a dialogue about its history and making process. Currently, his work predominantly focuses on identity performance and creolization.

In Top o/t Morning, visitors will see a collection of prints focusing on gestures, consisting of 2 parts. The first part concerns a series of prints about the gesture of dressing. In this series, Matthew zooms in on the different hand movements that happen when we dress to showcase its complexity. For him, dressing sets in motion the further performance of our identity throughout the day and it is a ritual that is fundamental to our identity. The second part consists out of a pair of large A0-format prints about gestures in newspapers. “I view these newspaper cutouts relevant because this series brings the people portrayed out of the news cycle. The details and people that are overlooked in the newspaper, due to its large quantity of information, I now give a stage outside of it.” says Matthew.

About Creo Collective
Creo Collective organizes exhibitions, workshops, lectures and networking events and helps young artists to connect with the world outside the art academy.

Tetem offers Creo Collective and students of AKI ArtEZ the opportunity to interact with the public and present new work in the MEET2 exhibition space.

Mastodon