Gratis
Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

VR talk van Ali Eslami live in Eclipse

Als mensen (of post-mensen) ooit in volledig virtuele werelden zullen leven, hoe zal hun leven er dan uitzien? Welke vormen van leven en communicatie zijn er mogelijk in virtuele ruimtes? Met de interactieve tentoonstelling Eclipse in Tetem verkennen kunstenaars Ali Eslami en Mathilde Renault nieuwe vormen van menselijke interactie in virtuele werelden. In de tentoonstelling kunnen deelnemers met elkaar communiceren door verschillende karakters binnen VR te belichamen en als Bird de interactie met hen aangaan, zowel fysiek in Tetem als online.

Op zaterdag 11 september neemt Ali Eslami het fysieke en online publiek mee op een reis door de virtuele werelden van Eclipse terwijl hij nieuwe en radicale vormen van ruimte, tijd en lichaam verkent. Tijdens zijn VR talk zal Ali, in samenwerking met Mathilde Renault, inloggen in Eclipse als een entiteit genaamd Bird en communiceren met de VR-karakters Alless en Lena. Maak kennis met de verschillende vormen van leven, hun gevoelens en interesses en ontdek nieuwe manieren van expressie en communicatie via virtual reality!

Ali Eslami is een Virtual Reality kunstenaar die met interactieve ervaringen de beperkingen van fysieke ruimte, tijd en lichaam onderzoekt en tevens naar mogelijke toekomstvisies kijkt. Mathilde Renault is beeldend kunstenaar die met haar werken onderzoek doet naar afstanden door middel van zintuigelijke ervaringen. De tentoonstelling Eclipse onderzoekt vragen als: Hoe gaan wij om met de aanwezigheid van ‘de ander’? In hoeverre kunnen wij andere entiteiten om ons heen werkelijk kennen? Wie bepaalt het ontwerp van het samenleven in de virtuele wereld? En hoe verhouden wij ons tot (virtuele) ruimte en tijd?

Hoe doe je mee?
Je kunt op verschillende manieren de VR talk van Ali Eslami bijwonen:
– Fysiek in de tentoonstellingsruimte van Eclipse n Tetem. LET OP: vol!
– Volg de VR talk online op Twitch: twitch.tv/falsemirror_os (aanmelden niet nodig)
– Volg de VR talk via een livestream tijdens GOGBOT op het Stationsplein in Deep State 9 area (tickets via gogbot.nl)

Voertaal: Engels

Onderdeel van GOGBOT 2021
Tetem is een van de festivallocaties van GOGBOT festival (9 t/m 12 september) binnen het thema Infocalypse Now! – Time to Recalibrate Reality. De tentoonstelling Eclipse is tijdens GOGBOT op vrijdag 10 en zaterdag 11 september geopend tot 21:30, aanmelden tussen 17:30 en 21:30 is niet nodig.

Hybrid Spaces: een betekenisvolle ontmoeting tussen online en fysiek publiek
Na de VR talk van Ali Eslami kun je meedoen aan het experiment The Gossip van Hybrid Spaces. Hybrid Spaces is een design research project van affect lab, een creatieve studio gerund door Klasien van de Zandschulp en Natalie Dixon. Hybrid Spaces is een experiment in hybride performances en hybride omgevingen. Doel is het creëren van waardevolle, impactvolle en betekenisvolle verbindingen tussen online en fysiek publiek. Deze avond beleef je het eerste experiment, in samenwerking met Tetem. The Gossip is een intieme audio-ervaring tussen twee personen waarmee de intimiteit tussen onbekenden gevierd wordt. Klik hier voor meer informatie.

If future humans (or post-humans) ever live in completely virtual worlds, what would their lives look like? What forms of life and communication are possible inside virtual spaces? With the interactive exhibition Eclipse in Tetem, artists Ali Eslami and Mathilde Renault explore new forms of human connection in virtual worlds. In the exhibition, participants can interact with each other by choosing the character they want to embody in Virtual Reality (VR) or by interacting with these entities as Birds, both physically in Tetem and online.

On 11 September Ali Eslami takes the physical and online audience on a journey inside the virtual worlds of Eclipse while exploring new and radical forms of space, time and body. During his VR talk, Ali Eslami, in collaboration with Mathilde Renault, will login to Eclipse as a Bird and interact with the VR entities called Alless and Lena. Get to know the different entities, their feelings and interests and explore new ways of expression and communication through virtual reality.

Ali Eslami is a Virtual Reality artist whose works in interactive experiences question the restraints of physical space, time and body while articulating possible futures. Mathilde Renault is a visual artist whose works investigate and speculate upon remote geographies through sensory experiences. The exhibition Eclipse deals with questions: How do we deal with the presence of ‘the other’? To what extent can we really know other entities around us? Who determines the design of living together in the virtual world? And how do we relate to (virtual) space and time?

How to join?
You can join the VR talk by Ali Eslami in several ways:
– Physically inside the exhibition Eclipse in Tetem. NOTE: full! There is no more room, registration is no longer possible
– Join the VR talk online on Twitch: twitch.tv/falsemirror_os (no registration required)
– Follow the livestream of the VR talk during GOGBOT at the Stationsplein in Deep State 9 area (tickets via gogbot.nl)

The talk is in English.

Part of GOGBOT 2021
Tetem is one of the festival locations of GOGBOT festival (9 to 12 September) within the theme Infocalypse Now! – Time to Recalibrate Reality. The exhibition Eclipse is open during GOGBOT on 10 and 11 September until 9:30 PM (open walk-in between 5:30 PM and 9:30 PM, registration is not necessary).

Hybrid Spaces: a meaningful encounter between online and physical audiences
After the VR talk by Ali Eslami you can join the experiment The Gossip by Hybrid Spaces, a design research project by affect lab (creative studio by Klasien van de Zandschulp and Natalie Dixon). The Gossip is an audio experience celebrating the intimacy that can occur between two strangers. Hybrid Spaces is an experiment in hybrid performances and environments with the goal of creating meaningful and intimate encounters between physical and online audiences. Click here for more information.

Mastodon