Gratis

WetropolisRD

Zet dit event in mijn agenda
01-05-2021 12:05 14-06-2024 01:06 Amsterdam WetropolisRD Tetem is een van de partners in het WetropolisRD consortium. Het consortium onderzoekt manieren en modellen die waterbeheer begrijpelijk maken voor alle leeftijden. Interactie staat centraal. Door letterlijk te spelen en bouwen met water, door te testen en onderzoeken kun je fenomenen begrijpen, maar ontdek je ook welke vragen nog onbeantwoord zijn. , ,

Tetem is een van de partners in het WetropolisRD consortium. Het consortium onderzoekt manieren en modellen die waterbeheer begrijpelijk maken voor alle leeftijden. Extreem weer wordt minder zeldzaam. De gevolgen in de vorm van wateroverlast, droogte en hittestress kennen we van dichtbij. Met aanschouwelijke en begrijpelijke modellen, animaties, voorbeelden, lessen, bijeenkomsten en activiteiten helpen we jong en oud om na te denken over mogelijke ontwikkelingen, te redeneren over alternatieven en investeringen en om maatregelen tegen elkaar af te wegen.

Interactie staat centraal. Door letterlijk te spelen en bouwen met water, door te testen en onderzoeken kun je fenomenen begrijpen, maar ontdek je ook welke vragen nog onbeantwoord zijn. Zowel fysieke 3D modellen, augmented reality modellen, virtuele modellen, films,interactieve media en spelvormen zijn hiervoor geschikt. Zo ontwikkelen we modellen die helpen in een betere dialoog en betere besluitvorming en voorbereiding op een extremer klimaat.

WetropolisRD is een research consortium van de bedrijven Nobis Policy Lab, Wow Lab, KITT Engineering BV, Design Cube Studio, Tetem, Saxion Hogeschool, Universiteit Twente Pre-U, UT ITC, UT Design Lab, HRW Bottrop en Univ.Leeds. Het consortium wordt ondersteund door EFRO en OP Oost.

WetropolisRD loopt tot eind 2021.

Mastodon