Workshop: Het verhaal van de plant

Begin september wordt het Augmented Reality (AR) plantenasiel 'Leafde' van Ton Nieuwenhuis geopend. Het plantenasiel vertelt aan de hand van de (recente) geschiedenis van planten het menselijke verhaal van inclusiviteit, bestaansrecht en meervoudige perspectieven en gaat de dialoog met de toeschouwer aan.

In deze workshop werkt Ton samen met professionele en want-to-be verhalenschrijvers aan het narratief van de plant. Als ervaren, maar ook als onervaren schrijver, kan je een bijdrage leveren aan het plantenasiel door het verhaal van een van de gedoneerde adoptieplanten op te halen en uit te werken.

Werk je liever aan het verhaal van een plant van jezelf? Dat kan ook. Neem dan een foto mee van de plant waarmee jij wilt werken. De opgehaalde verhalen worden omgezet in een digitaal werk en zo onderdeel van de Augmented Reality installatie 'Leafde' die tijdens GOGBOT wordt geopend en gepresenteerd in Tetem.

Wil je een plant doneren? Klik hier.

Mastodon