Gen C: Children of 2050

Publiceerdatum: 24 maart 2022

In Tetem is momenteel een bijzondere expositie, Gen C: Children of 2050. De exposite gaat over de toekomst, maar is nog niet af; zij zal zich de komende maanden ontwikkelen aan de hand van input van deelnemers aan de vier workshops die onderdeel zijn van de tentoonstelling. Maker van deze tentoonstelling is Bianca Carague, kunstenaar en ontwerper, wiens werk raakt aan sociaal maatschappelijke vraagstukken als geestelijke gezondheid en klimaatverandering. “I believe in divergent possibilities for the future and I use my work to communicate this. I use speculative design and worldbuilding to tell stories about different possibilities for the future”, aldus Bianca.

Vier kinderen
De tentoonstelling is een groeiende installatie die wordt geactiveerd via vier verschillende slaapkamers van vier toekomstige kinderen: Non-Fungible Child, Folkfarma Kid, Renaissance Kid & Impact Generation. Alle vier staan ze voor een ander aspect van de toekomst. De naam Non-Fungible Child komt van de term ‘non-fungible token’ en betekent uniek. “I wanted to imagine taking the NFT concept a step further by creating this AI Tamagotchi-like digital child.” Folkfarma is een combinatie van de woorden ‘folk’ en ‘farmaceutisch’ en zou je kunnen vertalen als ‘folk medicine’. De naam Renaissance Kid komt van de uitdrukking ‘Renaissance Man’. “I imagined that these kids would be good at self-teaching and knowledgeable about many things because of such access to technology.” Impact Gen tenslotte, gaat uit van een kind dat opgroeit tussen meerdere generaties en derhalve altijd wordt behandeld als volwassene. “Impact Gen kids contribute meaningfully to their communities. They make an impact.” Hoewel het overkoepelende thema voor alle vier de kinderen het klimaatprobleem is, zijn de paden die ze kiezen verschillend.”Because they start from different situations in the present, different doors open and different things become possible for them.”

Meebouwen aan de toekomst
Het publiek wordt actief betrokken bij het vormgeven van de werelden van de toekomstige kinderen. Tijdens de workshops krijgen deelnemers de kans om in de schoenen van de vier kinderen te stappen. Ze bouwen empathie op en ontdekken wat er mist in de slaapkamers. “They would participate not just in imagining different possibilities in terms of future products, experiences or spaces but how these things could affect real people. The workshops are not just about making new things but also about telling new stories.”

De keuze voor een participatieve en groeiende tentoonstelling is bewust gemaakt. Bianca gaat uit van het gegeven dat verschillende toekomsten co-creaties zijn. “The future is shared and should therefore reflect plurality, not just the vision of a small few. With my work, I create worlds that are reflective of my own ideas or personal values and beliefs. However, the most important part is inviting others to contribute and collaborate. Missing blanks are there for others to fill; everything is open to change. To me, worldbuilding and imagining the future is a process of co-creation.”

Het hoogtepunt van Gen C: Children of 2050 is tijdens het Maker Festival Twente in mei, dan zal de tentoonstelling ‘af’ zijn en zullen de ideeën van de deelnemers aan de workshops zijn verwerkt. De tentoonstelling past perfect bij het Maker Festival Twente; beiden leggen de nadruk op maken, bouwen en kritisch nadenken over technologische ontwikkelingen en jouw eigen rol daarin.

De tentoonstelling maakt onderdeel uit van Tetem’s programmalijn Futures Literacy, tevens het thema van het Maker Festival 2022. Futures Literacy gaat over de vaardigheid om je voor te stellen hoe de toekomst eruit zou kúnnen zien, wat de verschillende mogelijkheden zijn. Bianca: “I believe that, if our futures are to be inclusive, then people of all ages, genders, educational and cultural backgrounds, economic statuses or geographies should have this capacity.” De tentoonstelling is bewust goed toegankelijk gemaakt voor kinderen, omdat het belangrijk is om juist de ideeën van kinderen en jongeren mee te nemen. “I think that children have way more ideas to contribute to society than grown-ups give them credit for”, aldus Bianca. Daarom was er ook een speciale kinderopening van Gen C: Children of 2050 op 10 maart. Dit leverde meteen al prachtige ideeën op: “From a cat that spreads comfort to whoever presses its buttons to a machine that collects plastic debris from the ocean and turns it into clean energy, the kids had a lot of creative ideas about how to solve the problems that humanity could face in 2050.”

 ~ Interview en blogtekst door Maika Eggink

Vorige blogs

Nieuwe tentoonstelling: Expeditie Groen

Voor Roombeek Cultuurpark Educatie heb ik een heel gaaf project mogen ontwikkelen: Expeditie Groen! Samen met een decorbouwer kreeg ik vorig jaar juni de opdracht om een reizende tentoonstelling te ontwikkelen. De tentoonstelling moest gaan over duurzaamheid, moest compact en leerzaam zijn én geschikt voor alle klassen van de basisschool. De tentoonstelling is nu klaar en nog beter geworden dan […]

Het spelende en makende kind

Het Maker Festival Twente (MFT) is in de afgelopen jaren steeds meer gedecentraliseerd, inmiddels is sprake van een stevige inbedding in alle 14 Twentse gemeenten. Het is nu tijd voor de volgende stap: de samenstelling van ons publiek sociaal diverser maken. In samenwerking met de SES (Stichting Enschedese Speeltuinen) zullen we in de maanden voorafgaand aan het MFT in 17 […]
Mastodon